Aan staatssecretaris Paul Blokhuis,

Er is jaren te weinig gebouwd en er is inmiddels sprake van woningnood, een woningnoodcrisis. Woningnood, die vooral de zwakste en armste mensen raakt. Zij worden dakloos en wenden zich tot de gemeente voor hulp.

Voor nachtopvang, noodopvang.
Opvang waar zij volgens de beleidsplannen recht op hebben, omdat zij problemen hebben die zij niet alleen op kunnen lossen.

Op dit moment wordt in de Tweede Kamer gesproken over het verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Een verdrag waar de meeste mensen in de maatschappelijke opvang onder vallen, want alleen met problemen op meerdere leefgebieden mag je daar naar binnen en vaak zijn dat beperkingen of chronische ziektes.

Volgens het verdrag heeft de overheid de plicht om voor deze mensen passende huisvesting en zorg te realiseren, maar sinds de transities in de zorg groeit het aantal daklozen explosief. Mensen zitten veel te lang in de noodopvang en het aantal buitenslapers neemt zichtbaar toe. Door het gebrek aan betaalbare woningen,

Maar ook omdat op de zorg al jaren wordt bezuinigd. Jeugdzorg, GGZ, zorg voor ouderen en zorg die bij de gemeente kan worden gevraagd: het wordt te duur is het mantra. Maar is dat zo?

Het is toch ook een keuze, een verdelingsvraagstuk?

Inmiddels moeten mensen noodgedwongen buiten, in kelderboxen, portieken, bootjes of in marginale voorzieningen slapen. Mensen die ziek zijn, in de war, mensen van boven de 60, jongeren!

We zien een verslechtering van de mensenrechtensituatie.
Nederland is niet arm, Nederland is een rijk land, maar het aantal daklozen is de laatste tien jaar verdubbeld, het aantal dakloze jongeren zelfs verdriedubbeld. Daarom willen wij bestuurders en politici oproepen om mensen die het niet breed hebben niet verder in de kou te zetten.

Iedereen in Nederland heeft recht op wonen en waardigheid. En voor die waardigheid komen wij vandaag op. Vandaag, omdat de Tweede Kamer vanmiddag vergadert over de maatschappelijke opvang, voor jongeren en voor ouderen.

Iedereen heeft recht op een behoorlijke levensstandaard, inclusief voeding, kleding en huisvesting. Nederland moet dit mensenrecht beschermen en bevorderen.

Wij vragen om concrete plannen, met concrete doelen en dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. En dat er vanmiddag wijze beslissingen genomen worden.

Omdat wij in een prettig land willen leven waarin mensenrechten wat waard zijn en waar wordt omgezien naar elkaar!

Stichting Straat Consulaat
Belangenorganisatie voor dak- en thuislozen en druggebruikers in Den Haag
19 december 2019

Foto: Door Arenda Oomen van Paul Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport