De verwijdering van bankjes op Den Haag Centraal zorgt voor onbegrip. Het Straat Consulaat beschouwt het als een schijnoplossing. De NS haalde de bankjes weg om de overlast van dakloze arbeidsmigranten te verminderen, maar volgens het Straat Consulaat verplaatst dit alleen maar het probleem. De gemeenteraad van ChristenUnie/SGP noemt het zelfs een ‘pestmaatregel’.

Directeur Marlies Filbri van het Straat Consulaat benadrukt dat de dakloze arbeidsmigranten juist geholpen moeten worden. Oost-Europese arbeidsmigranten die niet geregistreerd staan in hun verblijfsgemeente hebben vaak geen recht op ondersteuning. Daarom pleit Filbri ervoor dat de gemeente zich inspant om deze groep op te vangen en begeleiding te bieden.

De gemeente Den Haag volgt de wet- en regelgeving en vangt EU-arbeidsmigranten op die daar recht op hebben. Er is ook een samenwerking met Stichting Barka, die ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen. Andere politieke partijen zijn echter van mening dat de groep harder aangepakt moet worden. Filbri wijst erop dat sommige dakloze mensen zich niet bewust zijn van de mogelijkheden tot terugkeer en dat er actie nodig is om hen te helpen.

Lees het complete artikel over dit onderwerp op de website van Omroepwest.nl:

Onbegrip over weghalen van bankjes op Den Haag CS: 'Overlast verplaatst zich'

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!