De politie mag weer een jaar hard optreden tegen mensen die overlast veroorzaken in het gebied bij station Hollands Spoor. Burgemeester Van Aartsen heeft de zone opnieuw aangewezen als noodgebied. Dat meldt AD/Haagsche Courant. Zo kan de politie mensen voor 24 uur een gebiedsverbod opleggen, en bij herhaling een tot drie maanden.

De overlast van druggebruikers en drugdealers moet zo worden teruggedrongen.  De drugsoverlast is in het Huygenspark en op een gedeelte van de Stationsweg sterk afgenomen. Daar geldt het verbod niet langer waardoor het noodgebied wel is verkleind. Er zijn meer mensen uit Midden- en Oost-Europa die veel drinken. Dus alcohol blijft wel verboden. De burgemeester heeft beloofd dat de noodverordening binnen drie jaar overbodig is.

De gebruikersruimte (OVHG) aan het Van der Vennepark is onlangs gesloten en de andere aan ’t Zieken, om de hoek bij het station, zal in 2013 sluiten. Gebruikers die zich nu prettig voelen in hun ‘huiskamer’ zoals zij het noemen, staan straks op straat.