Tijdens de Nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door het JIT en JIP, wordt een app gepresenteerd waaraan Achterbanjongeren hebben meegewerkt.