De goedbezochte presentatie van het onderzoek “Waarom gaan jongeren niet naar de opvang?” en het debat tussen Haagse zwerfjongeren, politici en managers uit de daklozenopvang gisteren 29 november in CHIZONE, heeft direct concrete resultaten opgeleverd. Jongeren van De Achterban (de Haagse belangenorganisatie voor en door dak- en thuislozen) hadden voor hun onderzoek veertig dakloze leeftijdsgenoten gevraagd waarom ze niet naar de nachtopvang gingen.

Antwoorden luidden onder andere dat zij nooit van de opvang hadden gehoord, dat zij niet met anderen op een kamer durven te slapen, uit schaamte, uit angst voor het etiket ‘dakloos’ of vanuit het onjuiste vooroordeel dat er vooral druggebruikers in de opvang slapen.

Er is gisteren ter plekke een projectgroep opgericht bestaande uit jongeren en professionals van organisaties Parnassia, Jeugd Interventie Team (JIT), Anton Constandse en het Leger des Heils die nadenken over een betere nachtopvang. Diverse instellingen hebben ook aangegeven mee te willen betalen aan een boekje met adressen van hulpinstanties zodat dakloze jongeren sneller weten waar zij terechtkunnen.

Vragen SP aan wethouder Klein

Jongeren zijn vanaf nu ook welkom om mee te praten bij het overleg Dagopvang en Dagbesteding, een projectgroep die valt onder het Haagse overleg ‘Netwerk Zwerfjongeren’. En ook de aanwezige partijen PvdA, D66 en de Haagse Stadspartij willen meer contact met de dakloze en voormalig dakloze jongeren. Naar aanleiding van een artikel in AD/Haagsche Courant vandaag, 30 november, heeft de SP een vijftal vragen gesteld aan wethouder Karsten Klein, waaronder: “Kan het college een uitgebreide reactie geven op het onderzoek van De Achterban onder veertig zwerfjongeren?” en “Ziet het college het mijden van de nachtopvang en het verkiezen van verblijf op straat als een probleem? Zo nee, waarom niet?”. Ook spreekt de SP de wethouder er op aan dat deze eerder, bij een andere gelegenheid, heeft beweerd dat dakloze jongeren in Den Haag niet buiten slapen, alleen binnen op banken van bekenden. Dit is niet juist. Dakloze jongeren slapen ook buiten. Tot slot opperde een bezoeker van het debat, werkzaam bij het Leger des Heils nog een origineel idee: waarom kunnen dakloze jongeren tot 23 jaar niet net als kinderen tot 18 jaar gebruikmaken van pleeggezinnen?