Burgemeester van Zanen bezocht op 28 mei 2021 het Straat Consulaat om in gesprek te gaan met de mensen in zijn stad die hebben moeten overleven op straat. We spraken over de manier waarop er wordt omgegaan met dakloze mensen in Den Haag. Hij beloofde aan de slag te gaan met de aanbevelingen in het manifest en nodigde ons uit voor een vervolggesprek. Het beboeten van daklozen voor slapen, eten en drinken is geen beleid in deze stad zo gaf de burgemeester aan. Hij vroeg ons dit te blijven monitoren en tegenstelde signalen direct doorgeven. Hij kon ons gelukkig ook gerust stellen dat de soepbus gewoon zal blijven bestaan als basisvoorziening voor mensen die hier afhankelijk voor zijn.

Aan de burgemeester

Fantastisch dat we vandaag een eerste keer bij elkaar zijn. Voor ons is dit hopelijk een start van samenwerking en dialoog waarbij u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de situatie op straat. Na Corona gaan we graag nog eens met u op de fiets door onze stad om in gesprek te gaan met de burgers die in Den Haag op straat moeten zien te overleven.

Wij, Straat Consulaat en onze Achterban Ouderen en Jongeren vragen de burgemeester:

  1. Een halt toe te roepen aan de actieve verbalisering voor buiten slapen, buiten behoeften doen, buiten eten en drinken, van mensen zonder huis die in Den Haag op straat moeten zien te overleven. Wij willen dat dit stopt omdat mensen hierdoor moeilijker hun leven weer op orde kunnen krijgen en nog jarenlang achtervolgd worden door boetes.
  2. Zorg te dragen voor versterkte samenwerking tussen wijkbureaus van de politie als het gaat om de behandeling en monitoring van mensen die op straat slapen. Sommige mensen krijgen gebiedsverboden, waardoor ze naar een andere plek moeten, door de stad zwerven en in andere wijken terecht komen. Vervolgens begint het verhaal dan weer opnieuw. Mensen voelen zich opgejaagd.
  3. Zich in te zetten voor ambulante hulp en maatwerk voor mensen die niet de opvang in willen maar verder geen overlast geven en vooral met rust willen worden gelaten.
  4. Zich in te zetten voor het creëren van zoveel mogelijk opvanglocaties in de stad voor dak- en thuislozen en de besluitvorming hierover binnen de driehoek vanuit dat belang in te steken. Als besluitvorming over opvanglocaties negatief uitvalt vanwege veiligheid in de buurt is de kans groot dat mensen niet worden opgevangen en in toenemende getalen op straat belanden waardoor de onveiligheid op straat ook toeneemt. We vragen de burgemeester het belang van daklozen, ondernemers en burgers die overlast ervaren van straatslapers daarom sterker mee te laten wegen.
  5. Of hij zich met zijn collega’s in G4 verband wil inzetten richting de landelijke overheid om dakloosheid van migranten te voorkomen en oplossingen te vinden voor de mensen die nu op straat zijn beland. Het is nodig om naast opvang ook zorg aan deze mensen te bieden.
  6. Dat hij zich inzet voor het behoud van de soepbus omdat deze basisvoorziening voor daklozen die op straat moeten overleven, omdat er geen plek is in de opvang, van levensbelang is.

Download het manifest in PDF vorm