Op dinsdag 24 mei vond de landelijke brainstorm over de aanpak dakloosheid plaats. Het nieuwe kabinet heeft structureel 65 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van dakloosheid. Het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren en de brede aanpak dakloosheid ‘Een thuis, een toekomst’ liepen in december 2021 af.

Dit jaar wordt gebruikt om samen met alle partners de langetermijn aanpak dakloosheid 2023-2030 vorm te geven. De landelijke kick-off hiervan vond plaats op 24 mei in Utrecht. De belangrijkste resultaten van deze startbijeenkomst vind je hieronder in de bijlage.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

De brainstorm was een inspirerende aftrap voor de aanpak dakloosheid 2023-2030. Alle ideeën die deze middag zijn ingebracht worden momenteel verwerkt. De komende maanden wordt er verder gewerkt aan de aanpak van dakloosheid. Half juni worden de concrete vervolgstappen tot aan november bekend gemaakt. Op 21 november 2022 wordt de aanpak op het volgend landelijk congres dakloosheid gepresenteerd.


Statement van medewerker Straat Consulaat met ervaringskennis tijdens VWS conferentie mei 2022

Ik ben Ron Staallekker. Ik ben 7 jaar dak en thuisloos geweest. Wij zien in de steden de groepen mensen op straat weer groeien. De rijen bij de soepbus zijn helaas veel en veel te lang. Het is een grote schande ! Vandaag staan we hier om weer mee te doen met jullie en te bedenken wat er nodig is om er voor te zorgen dat mensen zoals ik niet meer dakloos worden, dat mensen zoals ik direct worden geholpen als ze dakloos zijn en dat mensen net als ik godzijdank zo snel mogelijk weer een eigen huis krijgen!

We hebben dit véél en véél vaker gedaan. Op een podium gestaan met allerlei beleidsmensen. We hebben gezegd wat er nodig is en waarom we dakloos zijn geworden. We hebben verteld wat dakloosheid met ons heeft gedaan en het is niet makkelijk om daar steeds over te moeten praten. We hebben verteld hoe vernederend het is om van alles te moeten doen, ons te moeten bewijzen, voor we in aanmerking komen voor een eigen huis. Voor we hier vandaag naar toe gingen hebben we met elkaar gesproken.

Wij willen niet meer meepraten en alles op tafel leggen zonder te weten wat er daadwerkelijk met ons verhaal gebeurt. Als jullie straks naar huis gaan, naar jullie gemeentehuizen, jullie opvanginstellingen, jullie universiteiten, jullie ministeries willen we weten wat jullie gaan doen.

We willen mee besluiten over jullie miljoenen en mee besluiten over het uiteindelijke plan. We verwachten een concrete toezegging hierover anders doen we niet meer mee. Die toezegging hebben we van VWS gekregen maar willen we ook van de gemeenten krijgen. Wij wensen jullie een inspirerende bijeenkomst en verwachten snel een uitnodiging voor een vervolg

Beeld: ©Ministerie van VWS