Beste wethouder en gemeenteraadsleden,

Vandaag bespreken we de voortgangsrapportage van het tien puntenplan maatschappelijke opvang en de resultaten liegen er niet om. Er zijn prachtige voorzieningen geopend en voor de mensen die voorheen niet naar binnen gingen, is er soms een plekje op de Wenckebach. Hulde! Dank hiervoor!

Het resultaat Zilverstraat is behaald, we hebben de voorziening gesloten en we hebben meer bedden beschikbaar verdeeld over de stad. Toch blijkt al snel dat we plekken voor nachtopvang tekort komen. Wat blijkt: we hebben gekeken naar het aantal beslapen bedden en niet naar het aantal unieke mensen dat gebruik maakt van de Zilverstraat. En er zijn bedden gerealiseerd op basis van cijfers van 2018 zonder rekening te houden met de toename van het aantal daklozen. Want ook de cijfers van het CBS liegen er niet om. Het aantal daklozen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld en we hebben geen reden om te denken dat deze toename minder wordt.

Daarnaast is het wooncrisis en dit vertaalt zich naar de maatschappelijke opvang. Alle voorzieningen zitten compleet op slot. Mensen stromen niet uit naar een woning, met als gevolg dat we op dit moment een wachtlijst hebben voor een basisvoorziening als nachtopvang. Een wachtlijst met mensen van wie is vastgesteld dat ze zorg nodig hebben en recht hebben op nachtopvang.

We kunnen dus concluderen dat de instroom hoger is dan de uitstroom en deze wachtlijst alleen maar zal oplopen als we hier niets aan doen.
Op deze wachtlijst staan ook mensen die ernstig in de war zijn, soms ruim de 60 gepasseerd zijn, mensen met een verstandelijke beperking, mensen die ziek zijn, jongeren!

Gisteren hoorde ik mezelf zeggen;

”sorry meneer, vind het erg vervelend dat u een longontsteking heeft en buiten slaapt, maar u staat op de wachtlijst voor nachtopvang, dus nog even geduld. Hier heeft u een tent.”

Wat betekent dit voor de mensen die we wegsturen?

  • Ze zoeken een slaapplaats in een grimmig netwerk.
  • Mensen slapen met kou en guur weer buiten, in een tentje, een kelderbox, in bootjes, portieken, waar ze uiteindelijk met een handhavingsactie actie weer worden weggejaagd.
  • Mensen op de wachtlijst voor nachtopvang, die in behandeling zijn bij Parnassia worden compleet ongrijpbaar en onbehandelbaar, omdat voor hen op nummer 1 het zoeken naar een slaapplaats staat en dit brengt de nodige problemen met zich mee.
  • Maar bovenal verliezen mensen het vertrouwen en raken uit beeld bij de mensen waar ze hulp van kunnen krijgen.

Daarnaast hebben we een tekort aan plekken in de nachtopvang voor jongens en meisjes, in de leeftijd van 18 – 23 jaar. Meisjes sturen we naar de noodopvang voor volwassenen van de Kessler stichting aan de Delagoastraat, jongens worden op de wachtlijst voor nachtopvang geplaatst.
Wat me doet denken aan het telefoontje van dinsdag, waarbij ik een jongen van 22 jaar moest vertellen dat er echt geen plek is en dat hij de nacht buiten door moet brengen. Genoeg over de praktijk.

Aantal benodigde extra plekken
Nu de grote vraag, hoeveel extra plekken hebben we nodig?
Ik denk dat we rekening moeten houden met een flexibel aantal, omdat niet iedereen iedere dag in de nachtopvang zal slapen. En er staan nu al bijna honderd mensen op de wachtlijst, dus een voorziening die kan opschalen tot 150 plekken, kan een mooi begin zijn.

Naast deze permanente nacht- of noodopvang voor iedereen met een nachtopvang pas, hebben we plekken nodig om de winterkouderegeling uit te kunnen voeren. Voor als de weersomstandigheden gezondheidsrisico`s met zich meebrengen en alle mensen zonder dak boven het hoofd naar binnen mogen. Op grond van de cijfers uit het winterkoudeonderzoek van vorig jaar zouden we kunnen rekenen op 75 mensen zonder nachtopvang pas die zich zullen melden. Met nog krap 5 weken te gaan, maken we ons hier ernstige zorgen over.

Beste raadsleden, om de genoemde problemen op te lossen, zijn er opvangplekken en woonplekken nodig. In het collegeakkoord staat dat niemand in Den Haag op straat hoeft te slapen, deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de wethouder, maar bij het hele college en het is aan de hele raad om het college aan zijn belofte te houden.

Wij zijn hier niet omdat we het aan ons stand verplicht zijn, maar omdat we vinden dat mensen gelijk zijn, mensen moeten ondersteunen als ze dit zelf even kunnen, maar bovenal omdat we zo niet met mensen mogen omgaan. Een wachtlijst voor nachtopvang is onacceptabel.

Bij de foto: Medewerkers en vrijwilligers gaven acte de presence tijdens de inspreekbeurt van Joy Falkena in de commissie Samenleving, gehouden op 27 september 2019

Video: Joy Falkena's inspreekbeurt in de Haagse Raad

PDF: Winterkoude onderzoek 2018-2019 Rapportage Den Haag