In de gemeenteraadsvergadering op 14 maart 2019 werd de Woonagenda 2019 – 2023 behandeld. Elly Burgering sprak daar de volgende tekst uit.

Goedemiddag!

Graag kom ik nog maar eens terug op het onderzoek in de daklozenopvang ruim een jaar geleden, waarbij één van de conclusies was dat 96% , met de juiste ondersteuning, goed zelfstandig kan wonen.

Dat is wat mensen willen en nodig hebben. Een eigen huis met een voordeur die je dicht kan trekken, een veilige plek waar je jezelf kan zijn, mensen kan ontvangen, tot rust kan komen en problemen kan aanpakken.
Want problemen hebben de mensen in mijn achterban meestal wel.
Problemen waar ze vaak niets aan kunnen doen, zoals een verstandelijke beperking, een ernstige psychische aandoening, of gewoon 18 jaar en klaar met jeugdhulp.

De werkelijkheid is anders; mensen trekken van bank naar logeerbed of ze zitten veel te lang in dure opvangvoorzieningen. Er heerst woningnood.

Minder bedden in de GGZ, ouderen langer thuis laten wonen, scheidingen, arbeidsmigranten en de crisis. Ik dacht lang dat dit de oorzaken waren van de woningnood.
Vette pech, veroorzaakt door bankiers, ver weg, wereldwijd. Iedereen de klos.

Maar als je beter kijkt zie je ook een serie kabinetsbeslissingen die tot woningtekorten hebben geleid.

  • De verhuurdersheffing.
  • WOZ-waarde van woningen mee laten tellen voor het aantal huurpunten.
  • Hypotheken verschaffen aan beleggers.
  • En niet investeren in betaalbare huurwoningen.
  • Ouders die hun kind belastingvrij een ton kunnen schenken voor het aflossen van de hypotheek. Ik kan u verzekeren, onze achterban heeft hier ver weg het nakijken.

Allemaal landelijke politiek. Maar bij wethouder Revis van de VVD maak ik me geen illusies over zijn politieke doelen. In de woonnota lees ik dan ook dat er de komende jaren te weinig wordt gebouwd om de behoefte op te vangen dus de nood wordt alleen maar hoger. Deze overheid kiest niet voor het recht op wonen en waardigheid. De VVD flikt het met droge ogen: de rijken worden rijker over de ruggen van de armen.

Groepen mensen vechten om de woningen, politici vechten voor hun stokpaardjes. Hoewel, CDA, ChristenUnie en D66 lijken in hun landelijke programma’s mild. Daar lees je in ieder geval nog over sociale woningen. Bij de VVD niet, die wil doorgaan op de ingeslagen weg en liefst een nog hogere verhuurdersheffing. We zien nu waar dat toe leidt. Haagse oplossingen lijken in dit licht vooral symptoombestrijding maar er zijn er wel een paar:

  • In Den Haag wordt meer dan 20% van de woningen gekocht door beleggers. Zelfbewoningsplicht bij aankoop van woningen.
  • Aanpakken van de kostendelersnorm, waar wethouder van Alphen gelukkig naar kijkt.
  • Makkelijker maken voor particulieren om met goede afspraken een kamer te verhuren aan mensen met lage inkomens; daar zijn voorbeelden van in het land.

Groen, verduurzamen, een mooie stad; heel belangrijk, maar voor alles moeten er woningen komen. Dat is een basisvoorziening, iedereen moet ergens wonen. Ik ben benieuwd naar het debat straks, landelijk zie ik nog geen vuurwerk. Gek, want VVD heeft een minderheid in de coalitie.
Mijn angst is dat de meesten een eigen woning hebben en het stiekem wel lekker vinden gaan zo.

Maar jullie lijken me allemaal hartstikke aardig. Ik laat me graag verrassen.

Onderstaand kunt u PDF documenten downloaden, gerelateerd aan deze vergadering:

Woon agenda 2019-2023

20190314 RIS301880 GEAMENDEERD Voorstel van het college inzake Woonagenda 2019-2023