Delen achter de Duinen is in 2012 ontstaan als antwoord op het groeiende besef dat zelfs een welvarend land als Nederland niet goed in staat is armoede effectief te bestrijden. Steeds meer Haagse burgers zitten in de knel en doen een groter beroep op voorzieningen van maatschappelijke organisaties. Deze organisaties besloten daarom gezamenlijk een armoedeplatform te beginnen.

In Delen achter de Duinen draagt ieder vanuit de eigen kennis, ervaringen en betrokkenheid bij aan voorstellen om tot solidair en rechtvaardiger beleid en samenleving te komen. Vanuit De Achterban nemen Sandra en Laar en Ronald Warnik deel aan het platform. Net als in 2013 verscheen ook in 2014 een inspiratienota. Deze nota werd eind 2014 aangeboden aan het college van Den Haag. Inmiddels heeft het college hier een reactie op gegeven. De Haagse Stadspartij heeft naar aanleiding van deze inspiratienota vragen gesteld aan het college, waarop het college antwoorden heeft gegeven.

Zie meest recente bericht over de inspiratienota’s van Delen achter de Duinen via onderstaande link:

Inspiratienota’s Delen Achter De Duinen