Straat Consulaat behartigt de belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. We doen dat met de mensen zelf want de strijd om dakloosheid uit te bannen, kan alleen met de ervaring en kennis van mensen die zelf dakloos zijn of geweest zijn. “Ondanks de schrijnende situatie nu geloof ik in dakloosheid naar nul in 2030”, aldus Marlies Filbri, directeur Straat Consulaat. “Maar we moeten het wel samen doen.”

Ruimte maken voor de stem van dak- en thuisloze mensen en opkomen voor hun rechten. Met die woorden vat Marlies samen wat Straat Consulaat als belangenbehartiger doet. Dat doet de organisatie onder meer door te netwerken, te lobbyen en gesprekken te voeren met de gemeente Den Haag en hulpverlenende instanties.

Ervaringsdeskundige professionals en vrijwilligers

Belangenbehartiging is een belangrijke pijler van het werk van Straat Consulaat. Daarnaast biedt ze onafhankelijke cliëntondersteuning. Een luisterend oor, meedenken over wat iemand nodig heeft, iemands zelfvertrouwen een boost geven en mensen ondersteunen bij het verkrijgen van hun recht. Uniek daaraan is dat ze dat samen met mensen doen die zelf dak- of thuisloos zijn geweest. Straat Consulaat bestaat uit veertien professionals, waarvan de helft ook ervaringsdeskundig is, en rond de zestig ervaringsdeskundige vrijwilligers. “Zij weten precies waar een persoon tegenaan loopt en waar hij of zij behoefte aan heeft”, vertelt Marlies. “Dak- en thuisloze mensen voelen zich daardoor gezien en gesteund, de drempel om hun verhaal met ons te delen is veel lager.”

Lees het volledige artikel op de website van eersteenthuis.nl:

Het sleutelwoord voor Straat Consulaat is samen doen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!