Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Wij zijn blij dat wij sinds kort ook deze status hebben aangevraagd en gekregen. Ook stichting Straat Consulaat is een ANBI!