Wie tobt over geld, denkt minder goed na. IQ-verlies bij krappe beurs gelijk aan dat bij een doorwaakte nacht, of chronisch alcoholisme. Geldzorgen drukken niet alleen de stemming, maar ook het denkvermogen. Dit staat in wetenschapsblad Science. De onderzoekers denken dat de mensen zo in beslag worden genomen door hun financiële nood, dat er simpelweg te weinig mentale bandbreedte overblijft om door opleiding of slimme planning uit de problemen te komen.

Beleidmakers zouden zich daarvan bewust moet en zijn bij armoedebeleid. Het invullen van lange formulieren of doorgronden van nieuwe regels vormen immers ook een grote aanslag op de denkruimte.