Het voorkomen en uitbannen van dakloosheid in 2030! Dat is de missie van Straat Consulaat. Vanaf 1 juni verenigen Marlies Filbri en Jan de Vries hun krachten in een gedeeld leiderschap om op lokaal en landelijk niveau dakloosheid te bestrijden.

Samenwerking zit in de haarvaten van Straat Consulaat. Marlies: “Voor mij is het meer dan logisch om dit door te vertalen naar een gedeeld leiderschap. Ik werk al jaren samen met Jan in de strategieontwikkeling en belangenbehartiging van Straat Consulaat en kijk uit naar onze nieuwe samenwerking als co-directeur van Straat Consulaat.”

Straat Consulaat is de afgelopen jaren stevig gegroeid in aantallen beroepskrachten en vrijwilligers, mede door de nieuwe rol in het faciliteren en verankeren van landelijke samenwerkingsverbanden. Marlies en Jan delen een verleden waarin zij zich inzetten voor de bescherming van mensenrechten wereldwijd, en maakten de overstap naar het bevechten van mensenrechten in Nederland. Marlies stapte over naar Straat Consulaat en Jan naar het College voor de Rechten van de Mens. Hij richtte daarna zijn eigen bedrijf op om organisaties, waaronder Straat Consulaat, te adviseren op belangenbehartiging en het recht op huisvesting. Het moment waarop onze paden elkaar kruisten.

Jan: “Wij zijn ervan overtuigd dat dakloosheid op te lossen is, maar dan moeten de bakens verzet worden. Dit vraagt nog veel meer daadkracht en gevoel van urgentie vanuit Rijk en gemeenten. Straat Consulaat is een belangrijke drijvende kracht achter lokale en landelijke belangenbehartiging en samenwerking, en ik kijk er naar uit om vanuit mijn nieuwe verantwoordelijkheid bij Straat Consulaat dit verder te borgen en versterken.”

Bettelies Westerbeek, voorzitter van het bestuur: “Marlies en Jan zijn beiden enorm gedreven. Jan zal zich vooral op de landelijke samenwerking en belangenbehartiging storten en Marlies op de inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers, de koffiebar Straatbakkie en de onafhankelijke cliëntondersteuning. De groei van dakloosheid, toename van armoede, de wooncrisis en de politieke context zijn een enorme uitdaging voor maatschappelijke organisaties. Met dit gedeeld leiderschap creëren we stabiliteit en capaciteit om samen met dakloze mensen zelf creatieve oplossingen te bedenken en te agenderen die moeten leiden tot het voorkomen en uitbannen van dakloosheid!”

 

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!