Vandaag zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Één van de taken van de provincie is het toezicht houden op de woningbouw. Als een gemeente bijvoorbeeld te weinig woningen bouwt kan de provincie ingrijpen. In de toekomst zal de provincie ook kijken of dakloosheid goed wordt aangepakt. Wanneer gemeentes te weinig huisvesting voor dakloze mensen bieden, kan de provincie ingrijpen.

Dakloosheid is natuurlijk niet het enige punt waar de provincie zich mee bezig houdt. Maar als jij dakloosheid belangrijk vindt, zijn er (helaas) maar drie politieke partijen die hier aandacht voor hebben in hun verkiezingsprogramma. Voor het gemak hebben we de standpunten voor je op rij gezet:

GroenLinks: De provincie helpt gemeenten bij de huisvesting en begeleiding van dak- en thuislozen. Wanneer gemeenten dit niet voldoende en goed doen, grijpt de provincie in.

PvdA: De provincie moet de regie nemen voor de huisvesting van daklozen, vluchtelingen en statushouders in Zuid-Holland. Uitgangspunt is dat elke gemeente zijn fair share neemt en het niet afschuift op buurgemeenten. De provincie coördineert de opvang van dakloze mensen in samenwerking met de gemeenten. Ten minste 5 procent van de nieuw te bouwen woningen worden bestemd voor de uitstroom van zorgdoelgroepen en statushouders. De provincie toetst dat de landelijke doelstelling om in 8 jaar tijd dakloosheid terug te dringen is uitgewerkt in de regionale woon-zorgvisies. De provincie toetst jaarlijks de voortgang en de tussendoelstelling, zodat het aantal daklozen na 4 jaar tenminste gehalveerd is ten opzicht van een nulmeting in 2023.

BBB: Ook de groei van het aantal daklozen in de provincie is zorgwekkend. Een groot deel woont permanent op straat en op plekken waar dit niet is toegestaan. Anderen slapen bij familie of vrienden tijdelijk noodgedwongen op de bank. Jongeren blijven vaak langer bij hun ouders thuis wonen. Deze (jonge) daklozen moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning.

Op welke politieke partij jouw keuze ook is gevallen, zorg er in elk geval voor dat je vandaag gaat stemmen!