1. DIENSTVERLENING VOOR HAAGSE BURGERS

DIGITAAL EN TELEFONISCH

– Digitale geldplannen Nibud.
Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud 
met o.a. Vereniging Eigen Huis (VEH). Het stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. De gemeente Den Haag is hierbij aangesloten. De geldplannen worden steeds uitgebreid. Momenteel zijn er vijf.
1) Heeft u financiële zorgen of problemen? → Geldplan Kom uit de geldzorgen;
2) Wilt u (meer) geld overhouden? → Geldplan Beter rondkomen;
3) Heeft u geld over? → Geldplan Sparen, aflossen of beleggen;
4) Wilt u ondersteuning voor uw kind? → Geldplan Rondkomen met kinderen;
5) Wilt u sparen voor de studie van uw (klein)kind? → Geldplan Studie (klein)kinderen.

Meer weten? Klik www.startpuntgeldzaken.nl/denhaag

– 155 Help een bedrijf.
Hebt u een mooi bedrijf maar kan het beter? 155-Help-een-bedrijf 
ondersteunt jaarlijks duizenden ondernemers die hulp kunnen gebruiken. De gemeente Den Haag is hierbij aangesloten. Voor u als ondernemer is deze hulp kosteloos. De website heeft o.a. een gratis geldnood-scan en een winst-analyse. Ook is het mogelijk telefonisch contact op te nemen via de 155-advieslijn 088 – 9990 155. Of via e-mail.

Meer weten? Klik www.155.nl

– Consuwijzer.nl.
Deze site van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) biedt praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument. Brieven van incassobureaus kunnen heel dreigend zijn. Maar incassobureaus mogen niet dreigen met (rechts)maatregelen waarvoor zij volgens de wet geen bevoegdheid hebben. Zo mag een incassobureau bijvoorbeeld geen ontruimingen doen, gedwongen verkopen uitvoeren of beslag leggen op bankrekeningen, loon of uitkeringen. Ook mogen zij geen dagvaardingen uitbrengen (dat mag alleen een deurwaarder), dreigen met BKR- registratie of zeggen een rechtelijke uitspraak te hebben wanneer dit niet zo is. De site heeft verder een Rekenhulp incassokosten, Incassobrief checker, voorbeeldbrieven etc.

Meer weten? Klik https://www.consuwijzer.nl/

– Wijzer in geldzaken.
Je geldzaken op orde krijgen en houden doe je door een goede financiële administratie aan te leggen of een huishoudboekje bij te houden. Hiermee krijg je overzicht en inzicht in je geldzaken, maar ook hoeveel je over hebt voor onverwachte uitgaven. De site geeft veel informatie over belangrijke levensgebeurtenissen, zoals studeren, op jezelf wonen, ontslag, en uit elkaar gaan.

Meer weten? Klik https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/

– Zelfjeschuldenregelen.nl.
Heeft u kleinere, beginnende schulden, dan is het soms mogelijk om 
daar zelf een oplossing voor uit te werken. Deze site van het Nibud helpt u te bepalen hoeveel aflosruimte u heeft en hoe u dit kunt verdelen over de schuldeisers. Met de invultool maakt u een realistisch aflosplan. Hierin staat precies welke regeling u aan welke schuldeiser kunt voorstellen. Voorbeeldbrieven helpen om dit plan in actie om te zetten.

Meer weten? Klik www.zelfjeschuldenregelen.nl/

– Hulp Online Den Haag.
Deze site van Xtra heeft financiële tests en een (zelf)hulptraining 
administratie en budgetteren. Na aanmelden op de site kunt u hier ook terecht voor chatspreekuren of chatbegeleiding.

Meer weten? Klik www.maatschappelijkwerk-denhaag.nl

– Life events
(= voorlichting). I.s.m. met OCW en DPZ versturen van brief + checklist aan 17,5 – jarigen. Voorbereiding op veranderingen bij meerderjarig worden (“18, en nu?”). Bereik: ca. 5.500 jongeren per jaar. Andere mogelijke momenten voor life-events: 4 of 5 jarigen CJG, 0 jarigen bij aangifte van geboorte, 11 of 12 jarigen van basis- naar middelbare school etc.

– Klantenservice SZW.
De dienst SZW van de gemeente Den Haag heeft 1 telefoonnummer voor 
al uw vragen over sociale zaken en bijstand. U kunt Klantenservice SZW bereiken via (070) 353 75 00 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

FYSIEK

– Servicepunten (XL).
Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn? 
Dan kunt u terecht bij een van de 19 Servicepunten verspreid over de stad. Op de grote Servicepunten XL is daarnaast hulp bij administratie en geldzaken aanwezig. Ook is een cliëntondersteuner aanwezig. Die kan helpen om de weg te vinden in mogelijkheden voor zorg en ondersteuning en voorzieningen in Den Haag. Voor jongeren tussen 18 en 27 jaar zijn er de Servicepunten Arbeid. Daar worden activiteiten georganiseerd (speedmeets, banenmarkten, sollicitatietrainingen), maar ook is persoonlijke begeleiding mogelijk. Bijvoorbeeld bij het vinden van een opleiding, leerwerkplek of een baan.

Meer weten? Klik Servicepunten 

– Sociale Zaken internethoek.
Hulp nodig bij het invullen van digitale aanvragen? Dan kunt u terecht in de Sociale Zaken internethoek op de stadsdeelkantoren Centrum en Escamp. Hier is maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur iemand aanwezig die u kan helpen bij uw digitale aanvraag. Vergeet niet uw legitimatiebewijs en eventueel uw DigiD mee te nemen!

– Helpdesk Geldzaken.
Heb je vragen over geldzaken? De Helpdesk Geldzaken van de gemeente 
Den Haag kan je helpen. Loop binnen op een van onze locaties of maak een afspraak.

Meer weten? Klik https://helpdeskgeldzaken.nl/

– Hulp bij administratie en geldzaken.
Den Haag heeft veel organisaties die vrijwilligers inzetten 
die u helpen met bijv. post openen en lezen, ordenen van de administratie en formulieren invullen. Denk aan Humanitas, Kompassie, Rode Kruis, Schuldhulpmaatje en Stek. Sommige organisaties hebben een inloopspreekuur waar u zonder afspraak naar toe kunt. Anderen bieden hulp bij thuisadministratie.

Meer weten? Klik https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/hulp-bij-administratie-en-geldzaken.htm

– Hulp op juridisch gebied.
Heeft u juridische vragen? Bijvoorbeeld over belastingen, toeslagen of uitkeringen? Of vindt u dat een schuld niet terecht is? Dan kunt u gratis juridische hulp vragen. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, Haagse Wetswinkel, Sociale Rechtswinkel, Servicepunt XL of Sociaal Raadslieden.

– Daklozenloket.
Het Centraal Coördinatiepunt (CCP) van GGD Haaglanden coördineert zorg en opvang voor dakloze, sociaal kwetsbare mensen in de regio Den Haag. Vaak zijn er meerdere problemen, bijvoorbeeld geen inkomen, een verslaving en/of psychische problematiek. Wanneer iemand deze problemen niet (voldoende) zelf kan oplossen, dan zorgt het CCP voor toeleiding naar de juiste zorg en hulp.

Meer weten? Klik Daklozenloket.

  1. DIENSTVERLENING VOOR PROFESSIONALS (BETAALD EN ONBETAALD)

– Intermediairen Contactpunt (ICP).
Iets minder laagdrempelig dan de Servicepunten (XL), maar 
(zelf)organisaties die wat complexere problematiek zien kunnen zeker ook worden gewezen op het ICP. Dit contactpunt ondersteunt (betaalde en onbetaalde) professionals bij sociaal juridische multi-problematiek. Bijvoorbeeld melden als sprake is van een dreigende huisuitzetting. ICP kan ook adviseren waar iemand met een hulpvraag het beste naar toe kan. Tenslotte vormt het ICP ook de toegang naar de Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO)-teams.

Meer weten? Klik ICP.

– Digitale meldcode.
Via de meldcode kunnen nieuwe meldingen voor het ICP worden doorgegeven. Bijvoorbeeld bij een dreigende huisuitzetting.

Meer weten? Klik hier.

– Sociale wijkzorgteams (SWT’s).
De sociaal wijkzorgteams (SWT’s) zijn er voor volwassen 
Haagse burgers met meerdere, ernstige problemen, die niet in staat zijn deze zelf, of met behulp van hun omgeving op te lossen. Stedelijke dekking met 24 teams (“geen regie, wel multi- problematiek”). Verschillende disciplines en zorgaanbieders maken hier onderdeel van uit. In de wijken met de grootste schuldenproblematiek, zijn financieel specialisten van de dienst SZW opgenomen in het SWT.

Meer weten? Klik SWT’s.

– Stedelijk overleg.
Periodiek overleg van welzijns- en vrijwilligersorganisaties die zich bezig 
houden met hulp bij administratie en financiën (Xtra, STEK, SchuldHulpMaatje, Humanitas, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk). Zij zetten vrijwilligers in die Haagse burgers kunnen helpen met hun administratie, budgetteren en omgaan met financiën. Tijdens inloopspreekuren en gedurende een jaar met thuisadministratie. Namens de gemeente zijn de dienst OCW (Beleid Participatie) en dienst SZW hierbij vertegenwoordigd. Ieder kwartaal wordt een nieuwsbericht waarmee organisaties op de hoogte worden gehouden van onderzoeken, rapporten en actuele ontwikkelingen.

Meer weten? Neem contact op met Theo Bovenlander.

  1. WAT KUNNEN BURGERS ZELF DOEN?

Uiteraard hoeft u met administratieve of financiële vragen niet af te wachten tot een hulpverlener of professional in het sociale domein contact met u opneemt. Er zijn een aantal dingen die u zelf kunt doen. Op de site van de gemeente staan veel nuttige links. Die verwijzen o.a. naar Wijzer in Geldzaken, Hulp Online Den Haag en 155-Help een bedrijf.

Meer weten? https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/hulp-bij-schulden/zelf-schulden-aflossen-of-voorkomen.htm

En brengt u ook eens een bezoekje aan één van de volgende websites en loketten:

– Digitale geldplannen.
Het Nibud biedt samen met de gemeente Den Haag verschillende digitale 
geldplannen. Zo kunt u allerlei slimme financiële tips krijgen. U kunt het geldplan kiezen dat het beste bij uw situatie past.

Meer weten? https://www.startpuntgeldzaken.nl/denhaag/

– Welzijn en vrijwilligersorganisaties.
In Den Haag zijn een heleboel welzijns- en 
vrijwilligersorganisaties actief die u graag willen helpen met uw post, administratie en geldzaken. Dat kan in buurthuizen, tijdens inloopspreekuren en soms zelfs bij u thuis.

Meer weten? https://www.denhaag.nl/nl/algemeen/hulp-bij-administratie-en-geldzaken.htm

– Servicepunten (XL).
Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn? 
Dan kunt u naar één van de 19 Servicepunten verspreid over de stad. Op de grote Servicepunten XL is bovendien hulp aanwezig bij administratie en geldzaken. Daar is ook een cliëntondersteuner aanwezig. Die helpt u om de weg te vinden bij het aanvragen van zorg, ondersteuning en voorzieningen in Den Haag.

Meer weten? https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/waar-vind-ik-een-servicepunt.htm

– Servicepunten Arbeid (SPA’s).
Deze zijn speciaal voor jongeren tussen 18 en 27 jaar. Ze zijn te vinden in de Schilderswijk-Transvaal (Vaillantlaan 104b), Laak (Goeverneurlaan 445) en Zuidwest (Leyweg 631). Hier worden activiteiten georganiseerd zoals speedmeets, banenmarkten en sollicitatietrainingen. Maar ook persoonlijke begeleiding is mogelijk. Bijvoorbeeld bij het vinden van een opleiding, leerwerkplek of een baan.

– Helpdesk Geldzaken.
Heeft u een vraag over geld of wilt u inzicht in uw financiële situatie? Of bent u op zoek naar manieren om geld te besparen? Dit kan vaak makkelijker dan u denkt! U kunt een afspraak maken, of tijdens de inloopspreekuren langskomen op één van de locaties. De Helpdesk is te vinden in het Vadercentrum Adam (Jonckbloetplein 24), Trefpunt Vliethage (Rijswijkseweg 252) en Buurthuis De Oase (Van Meursstraat 1).

Meer weten? https://helpdeskgeldzaken.nl/

Via de onderstaande twee linken kunt u twee PDF bestanden downloaden indien u de bovenstaande info op papier wil hebben. Tevens een folder over het onderwerp geldzaken kunt u hier downloaden.

Folder Geldzaken

Geldzaken overzicht sites telefoonnummers en loketten