Tijdens Corona is zichtbaar geworden hoe groot de groep daklozen is die in Den Haag niet wordt opgevangen en op straat moet zien te overleven.

Een deel daarvan zijn arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa die hun baan zijn kwijt geraakt en daarmee ook hun huisvesting omdat werk en huisvesting vaak aan elkaar is gekoppeld.

Tijdens de Corona lock down worden mensen wel opgevangen wat rust geeft en daarmee de kans op een nieuwe baan vergroot. Het is triest dat door communicatieproblemen deze kwetsbare groep mensen weer op straat is beland. Straat Consulaat vindt dat iedereen in Nederland toegang moet hebben op onderdak en pleit samen met andere organisaties voor verlenging van de opvang van dakloze arbeidsmigranten, ook na Corona.

Lees het bericht over deze situatie op de website van het AD:

Den Haag is nog altijd veertig daklozen kwijt uit opvang

Let op! Dit is een premium artikel en gaat af van uw gratis artikelen bij het AD.