Op zaterdag 17 februari organiseerde het Straat Consulaat voor de eerste keer het ‘Debat Den Haag uit zijn dak dag’. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Haags Groen Kruis Fonds, stichting Boschuysen en MIND. De dag was bedoeld voor dak,- en thuislozen in Den Haag waaronder buitenslapers, zwerfjongeren, mensen die gebruik maken van de nachtopvang en van de maatschappelijke opvang. De zaterdag was speciaal gekozen omdat op deze dag bijna alle voorzieningen voor dak en thuislozen in Den Haag gesloten zijn. De dag werd uiteindelijk bezocht door ruim 100 bezoekers.

Het “Debat Den Haag uit je dak dag” vond plaat bij het PIP pand (BINCK 36) en startte met een warme soep klaargemaakt door de vrijwilligers van Reakt. Terwijl de mensen hun soepje aten bij een knapperend kampvuur werd de middag geopend door Sjaak Bral. Hij bracht er bij de mensen meteen de stemming in met zijn grappen en uitspraken. Hierna vervolgde het debat met de politici. Zeven politici van verschillende partijen deden hieraan mee. De onderwerpen die vooraf waren voorbereid voor dit debat, moesten we iets anders aanpakken omdat de Haagse gemeenteraad twee dagen eerder 16 moties had aangenomen naar aanleiding van een bijzonder kritisch rekenkamer rapport.

Dit gaf op het laatste moment een nieuwe wending aan het debat. Veel partijen zijn het erover eens dat er verandering moet komen in de Haagse hulpverlening voor dak-, en thuislozen. Er is gekozen om de vragen aan de politici anders te formuleren en deze meer persoonlijk van aard te maken. De politici gaven antwoord op vragen als ’waar ze trots op waren met wat ze hadden bereikt met hun beleid in de stad’ met betrekking tot en dak en thuislozen, en ‘ben je zelf wel eens in de privé situatie in aanraking waren geweest met dakloosheid’? Dit gaf voldoende stof tot discussie waarmee de dak-, en thuislozen konden aangeven en onderschrijven wat er belangrijk is in de zorg voor dak-, en thuislozen. Zo konden zij nog extra benadrukken dat ze graag kleinschalige 24 uurs opvangvoorziening wensen en dat er meer betaalbare sociale woningen moeten komen. Politici gaven aan het een fijn debat te hebben gevonden.

Na het debat hielpen zij mee bij het uitdelen van de warme maaltijd. De bezoekers konden genieten van een Chinees lopend buffet en vertrokken daarna met goed gevulde maag. Tussendoor en tijdens het eten zorgde de band Plug en Pleej voor een gezellig sfeertje.

We kijken achteraf terug op een zeer geslaagde dag. De vrijwilligers van Straat Consulaat (De Achterban) vonden de opkomst van de politieke partijen bijzonder hoog en vonden het fijn om met hen in gesprek te gaan. De wens werd uitgesproken om deze dag jaarlijks te herhalen en er dan thema’s aan te hangen zoals gezondheid of juridische hulpverlening

Foto impressie van de eerste ‘Den Haag uit zijn dak’!