• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Het is zomer en dat betekent dat de politiek met reces is gegaan. Zowel de 2e Kamer als de Haagse gemeenteraad zijn gestopt met vergaderen en het nemen van besluiten. Het zomerreces duurt net als de schoolvakantie zes weken. Daar komt nog bij dat de regering onlangs is afgetreden en ook in de lokale politiek een crisis is ontstaan. Het Kabinet is afgetreden vanwege de asielopvang en in Den Haag is de VVD uit het college van B&W gestapt.

Strijd om Terugkeer van Hart voor Den Haag

In Den Haag wordt er gediscussieerd over de terugkeer van Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, in het college van B&W. Binnen het college van B&W en de partijen in dat college, zijn er grote meningsverschillen. De VVD wil graag dat Hart voor Den Haag weer een kans krijgt nu Richard de Mos en anderen zijn vrijgesproken van corruptie. De andere partijen in het college (D66, GroenLinks, CDA en PvdA), hebben echter bedenkingen.

De VVD wil dat deze partij weer een kans krijgt, omdat De Mos en anderen zijn vrijgesproken van corruptie.

D66 en het CDA willen best praten met de Mos over terugkeer. Terwijl PvdA en GroenLinks tegen zijn vanwege een gesloten coalitieakkoord en het lopende hoger beroep tegen de vrijspraak. 

Hoe nu verder?

De meningsverschillen hebben geleid tot het vertrek van twee VVD-wethouders uit het college van B&W. Hierdoor heeft het college geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Om een stabiel college te herstellen, is Arie Slob van de ChristenUnie (ex-minister van Onderwijs in het Kabinet Rutte III) aangesteld als verkenner. Hij zal in overleg met de betrokken partijen proberen een oplossing te vinden. Na een aantal eerste gesprekken heeft Arie Slob een rustperiode ingesteld zodat iedereen eerst op vakantie kan en tot rust kan komen. Het zal dus nog wel even duren voordat er weer een stabiel college van B&W is in onze stad.

Belangrijke Stap in de Aanpak van Dakloosheid

Voor Straat Consulaat en alle andere betrokkenen rond het onderwerp dakloosheid waren we natuurlijk benieuwd wat de gevolgen zouden zijn van deze politieke impasse. We waren bang dat het nieuwe Beleidskader om dakloosheid uit te bannen in de ijskast gezet zou worden. Dit terwijl wij daar intensief aan hebben meegewerkt in diverse werkgroepen met veel van onze ervaringskenners. Tegelijkertijd schreeuwt de situatie op straat en in de opvang om plannen om dakloosheid aan te pakken.

Ondanks de politieke impasse heeft wethouder Mariëlle Vavier het plan doorgezet en is het nieuwe Beleidskader Aanpak Dakloosheid op 7 juli naar de gemeenteraad gestuurd. Als het goed is wordt het plan op 31 augustus besproken in de raadscommissie en kan het daarna worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Landelijke Politieke Impasse

Ook landelijk is er een politieke impasse. Het voltallige Kabinet heeft op 7 juli haar ontslag aangeboden aan de Koning. Daardoor krijgen we nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november. Helaas duurt dat dus nog even. Uiteraard gaan we hier actie op voeren, om ervoor te zorgen dat de bestrijding van dakloosheid in zoveel mogelijk partijprogramma’s terecht komt en mensen gaan stemmen. In de tussentijd handelt het demissionair Kabinet enkel lopende zaken af. De politieke impasse heeft negatieve gevolgen voor de aanpak van dakloosheid. Het gigantische woningtekort blijft groeien, wat een zorg is voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden.

Nieuw bestuur in provincie zuid holland

Een klein lichtpuntje is dat er een nieuw bestuur is gevormd in de provincie Zuid-Holland. Na de verkiezingen voor de provincie in maart (ja, we stemmen wat af tegenwoordig) is er een coalitieakkoord gesloten tussen de partijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA. Daarin staat o.a. dat de provincie ernaar streeft om ruim 230.000 woningen toe te voegen voor 2030, waarvan 100.000 sociale huurwoningen. Ook wil de provincie Zuid-Holland toezien op voldoende huisvesting voor dak- en thuisloze mensen.

Mooie woorden, maar de provincie blijft natuurlijk afhankelijk van het Rijk en de gemeentes die dit uit moeten voeren. En niet te vergeten de woningcorporaties en bouwbedrijven die veel hobbels moeten nemen op het gebied van stikstof, hogere rente en stijgende bouwkosten.

Hoop op Uitvoering van Plannen

Het zijn politiek turbulente tijden. We hopen niet dat dakloze mensen de dupe worden van het politieke gekonkel. Juist nu met honderden buitenslapers, veel dreigend dakloze mensen en overvolle opvanglocaties wachten we met smart op uitvoering van de plannen om dakloosheid uit te bannen.

Geschreven door Peter Bos, Belangenbehartiger Straat Consulaat
Beeld door Kim van de Wetering

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!