De eerste interviews voor ons project Achterbanners keuren de dagbesteding zitten er op. Onze interviewers werden warm onthaald bij de afdelingen Matroesjka en het Dak- en Thuislozen Project van Schroeder en twee afdelingen van REAKT: Wagenstraat en Platinaweg. Bij de aftrap was een journalist van AD/Haagsche Courant aanwezig die er een mooi artikel aan heeft gewijd, waarop een radio interview voor Den Haag FM volgde. 

Nu, aan het eind van de week, tellen we meer dan zeventig formulieren. Er is hard gewerkt! We zijn natuurlijk erg benieuwd naar de uitkomsten van deze interviews en gaan de komende periode gebruiken voor de verwerking van de resultaten. In december zullen de resultaten aan de vier gekeurde afdelingen worden aangeboden.