Wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) en wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn en Sport) hebben op donderdagmiddag 6 oktober 2011 voor het Stadhuis ieder een editie gekocht van daklozenkrant Haags Straatnieuws. Het is een special over zwerfjongeren. Drie dak- of thuisloze jongeren Leo (20), Nikita (22) en Duncan (24) verkochten als eenmalige actie de editie waar zij zelf in staan.

Een lachende Karsten Klein: “Je staat erg stoer op de voorkant Nikita!”. Duncan: “Het moet wel confronterend zijn voor de kopers, wanneer ik hier als jongere voor je neus sta en zeg: ik ben al drie jaar dakloos”. Sommige kopers konden het dan ook niet geloven: “Je zou niet zeggen dat jij een zwerfjongere bent!”

De jongeren, die vrijwilliger zijn bij platform De Achterban, de Haagse belangenorganisatie voor dak- en thuislozen, hebben onlangs contact gehad met beide wethouders. Wethouder Kool zorgt ervoor dat jongeren die schulden hebben opgelopen door hun dakloosheid toch naar school kunnen. Nu kan dat niet, want wie in de schuldsanering zit, mag geen nieuwe schuld aangaan en studiefinanciering is een nieuwe schuld.

Wethouder Karsten Klein heeft onlangs de nachtopvang van jongeren bezocht, hij is in gesprek met de werkgroep Jongeren van De Achterban en hij zorgt ervoor dat bezuinigingen op de ambulante hulpverlening aan Haagse zwerfjongeren geen doorgang vinden, zoals bij het JIT (Jeugd Interventie Team).
Ondanks de regen verkochten de jongeren binnen drie uur verkochten de jongeren een recordaantal van 75 exemplaren. De winst van € 0,65 per nummer mochten zij zelf houden, aangezien ze de krant ook zelf hadden ingekocht voor € 1,35 per stuk.