Medezeggenschap in de maatschappelijke opvang behoeft meer aandacht! Dat is een van de conclusies van het onderzoek “Achterbanners keuren de dagbesteding” in 2013. Uit interviews met bezoekers van dagopvang plekken in Den Haag blijkt dat veel van hen de cliëntenraad niet kennen en niet goed weten te vinden. Stichting Straat Consulaat heeft deze handschoen opgepakt en heeft samen met haar actieve, betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers, die zich De Achterban noemen, een project uitgevoerd waarmee zij wil bereiken dat de medezeggenschap binnen de instellingen voor maatschappelijke opvang versterkt wordt.

De projectgroep ziet dat al veel goede dingen gebeuren in de medezeggenschap van cliënten in Den Haag en heeft de goede voorbeelden verzameld. Een aanpak, werkwijze, succes, faciliteit of inspiratie, de uitkomst is zeer divers. Cliëntenraden zijn ondervraagd en al hun verhalen zijn gebundeld in een boekje, wat op dinsdag 25 november tijdens een feestelijke slotbijeenkomst aan de wethouder Zorg, Karsten Klein en aan de twaalf deelnemende cliëntenraden zal worden uitgereikt.

Een mooie uitwisseling, waar van elkaar geleerd kan worden. Een cliëntenraadslid van de Kesslerstichting: “wij zijn erg trots op het feit dat onze cliëntenraad selfsupporting is, dus niet afhankelijk van het Kesslerbestuur. Wij hebben onze eigen ondersteuning van een extern adviseur, een eigen budget en onze eigen werkplek! ”Cliëntenraad Limor: “zichtbaarheid naar de cliënten toe is één van onze speerpunten, daarom zijn we ook vaak aanwezig op alle extramurale woonvoorzieningen van Limor. Eén van onze successen is dat al deze voorzieningen nu een internetaansluiting hebben”. Cliëntenraad Palier: “Door zelf een professionele houding te hebben zorgen wij ervoor dat we serieus worden genomen. Wij worden gedragen door de organisatie, waarbij de mening van de cliëntenraad als essentieel wordt beschouwd bij het nemen van directiebeslissingen.” Een ander sterk voorbeeld is samenwerking tussen de raden van Parnassia, Palier, Brijder, PsyQ en Reakgroep in de innovatieve denktank Pink Donut.

De goede tips zijn zeer divers en bestrijken praktische zaken maar ook de inhoudelijke doelen, zoals ontwikkelen en vaststellen van beleid en signalering van knelpunten in de uitvoering. Projectleider Jenny de Jeu: “Juist in deze tijd waarin we anders naar de zorg willen kijken en vooral oog willen hebben voor  waar mensen goed in zijn, is uitwisseling van goede voorbeelden een mooie steun in de rug. Want er gebeurt al enorm veel goeds!”