Om de samenwerking te bevorderen en samen te kijken naar nieuwe ideeën voor jongeren en ouders, die gebruik moeten maken van het zorgaanbod organiseerde de gemeente een werkwinkel voor frisdenkers en fakkeldragers, mensen die anders tegen de zorg kunnen aan kijken en een verandering durven door te voeren.

Een inspirerende bijeenkomst, waar jongeren van de Achterban hun input hebben geleverd over de verbeterpunten binnen de jeugdhulp. We hebben allemaal die ene persoon die wel het verschil kon maken, of die mondige ouder die het wel voor elkaar krijgt om mee te praten in de gesloten voorziening. Verandering zit in een menselijke aanpak, niet teveel regels, werken met je hart en doen wat nodig is. Maar hoe organiseer je dit, hoe zorg je ervoor dat iedereen zo gaat werken.

Joy Falkena

PDF: Beeldverslag Werkwinkel Samenwerken ouders en jongeren 18 september 2019