In het AD staat een mooi artikel over ons project Achterbanners keuren de dagbesteding. We zijn inmiddels halverwege het traject en het keuringsteam heeft bij vier afdelingen de keuringsinterviews afgenomen. Nieuwsgierig naar hoe zij de trainingen hebben ervaren en hoe de keuringen verlopen?

We zijn gestart met een intensieve training, waarin verschillende aspecten zijn behandeld: Hoe neem je een interview af? Wanneer zet je door of besluit je het interview niet af te nemen? Hoe vertel je wie je bent? Waarom kom je keuren? Inmiddels hebben de Achterbanners de gegevens van vier afdelingen verzameld. Hoe hebben zij de trainingen en keuringen ervaren? Ik heb ze de volgende vragen gesteld: Hoe heb je de trainingen ervaren? Hoe heeft de training geholpen bij het daadwerkelijk keuren van de dagopvang? Hoe vind je de keuringen gaan?

Bert vertelt: ,,Door de training ben ik er achter gekomen wat je aan je collega’s hebt. Ik ben er achter gekomen wie welke kwaliteiten heeft. Uitdagend werk om de mensen van de dagopvang te interviewen en na een aantal interviews kun je een kleine schatting maken wat men goed vindt en wat er verbeterd kan worden. Nu ben ik druk bezig de eerste lading interviews te verwerken’’.

Marcel: ,,Sommige dingen zijn niet nieuw voor mij, maar het is leerzaam . Het is belangrijk en interessant om te doen. De keuring gingen niet heel goed, ik had er meer van verwacht.  Voor de keuring zelf had ik het denk ik zonder training ook kunnen doen. Maar voor mijn eigen ontwikkeling heeft de training mij zeker geholpen”.

Spreekuren Achterbanners succesvol

Omdat wij nog beter bereikbaar willen zijn voor onze doelgroepen houden wij sinds enige tijd op verschillende plaatsen “spreekuren”. Actieve Achterbanners bieden een luisterend oor, wijzen mensen de weg, geven advies, bemiddelen bij problemen en geven voorlichting De Achterban. Door het succes bij zowel de Haagse Zaak als bij Het Zieken gaan wij nu ook spreekuur houden bij REAKT Sterhuis in de Wagenstraat.

Ook wordt er ook door drie Achterbanners spreekuur op straat gehouden. Zij gaan naar plekken toe waarvan zij weten dat er buitenslapers zijn. Al dan niet met een kannetje koffie. Om zo in gesprek te raken met deze groep.

Van elk spreekuur wordt een verslag gemaakt en waar nodig en mogelijk leggen wij, via een anonieme casus, samen met de medewerkers van het Straat Consulaat het probleem neer bij de instantie die het betreft. Zo onderbouwen wij de problemen die wij signaleren en kunnen we gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

Regelmatig komen alle Achterbanners die spreekuren doen bijeen, met een medewerker van het Straat Consulaat, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Tijdens de spreekuren worden veel mensen bereikt en Achterbanners hebben het idee dat ze zo weer een stapje meer doen om de belangen van hen te behartigen.