Tot grote vreugde van het Straat Consulaat gaat de pilot Housing First Den Haag (HFDH) van start. Daklozen die buiten of in de nachtopvang slapen, worden uit de laagdrempelige opvang direct in een woning geplaatst en van de nodige zorg en begeleiding voorzien.

Op woensdag 14 december tekent wethouder Baldewsingh namens de gemeente Den Haag met CZ Zorgkantoor Haaglanden, LIMOR, het Leger des Heils en Staedion een samenwerkingsovereenkomst. Straatambassadeurs van De Achterban vertellen die dag over het onderzoek dat zij hebben gedaan onder voormalig daklozen over wat deze mensen het meest nodig bleken te hebben toen ze weer een vaste verblijfplaats hadden.

Het Straat Consulaat en platform De Achterban pleitten al lange tijd voor Housing First. In 2010 hebben zij zelfs hierover een symposium georganiseerd. Het is vele malen beter om iemand zonder dak snel van een woning te voorzien, dan hem of haar tijden lang in trajecten te houden.

https://www.limor.nl/housing-first