Straat Consulaat en de deelnemers van de werkgroep Jongeren organiseren bijeenkomsten voor medewerkers binnen Jeugdzorg met als doel: overleggen hoe de bejegening van medewerkers naar jongeren verbeterd kan worden. Dit naar aanleiding van het PAja! Onderzoek, waaraan Bureau Jeugdzorg mee heeft gedaan.

Het eerste overleg heeft intussen plaats gevonden. Hiervoor heeft de werkgroep Jongeren voorbereiding getroffen en casussen opgeschreven over bejegening. In deze casussen zijn de ervaringen van de cliënten opgeschreven. Hiermee zijn de jongeren vervolgens in gesprek gegaan met medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Fouad, van de werkgroep jongeren, vertelt over zijn ervaringen in het eerste overleg.

,,Het eerste overleg dat wij hadden met de medewerkers van Bureau Jeugdzorg is zeer positief verlopen. Er werden een aantal filmpjes vertoond en daarover zijn we vervolgens in gesprek gegaan. De volgende punten zijn aan bod gekomen:

  • De tien punten van de werkgroep Jongeren. Daarmee bedoel ik de mogelijke verbeterpunten die de afstand van de hulpverlening naar de cliënt moeten verkleinen.
  • We zijn tot afspraken gekomen over de inzet van de ervaringsdeskundigheid van de jongeren van de werkgroep.
  • Er is gesproken over het realiseren van bijeenkomsten waarin wij met de medewerkers van Bureau Jeugdzorg een soort rollenspel gaan spelen, om te zien hoe de benadering van en naar cliënten nu eigenlijk gaat en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn.
  • Er is nogmaals zeer nadrukkelijk uitgelegd dat ook het begeleiden naar zelfstandigheid een hoge prioriteit heeft. Zonder goede voorbereiding op zelfstandigheid  heeft de jongere een flinke achterstand als hij op eigen benen komt te staan.”

Fouad vertelt verder: ,,Al met al was iedereen zeer gemotiveerd in het bedenken van oplossingen en ideeën met elkaar. Deze vlogen dan ook over en weer. De afspraken die er zijn gemaakt zijn zowel voor de jongeren als Bureau Jeugdzorg positief en de moeite waard om in de toekomst op voort te borduren. Het uiteindelijke doel van de jongeren is een Bureau Jeugdzorg die de verantwoording neemt voor de gezinssituaties. En dat de kinderen op alle mogelijke manieren  goed worden ondersteund en begeleid. Door middel van voorlichting, presentaties en overleg weet ik zeker dat we bruggen kunnen slaan en tot een zeer positief resultaat kunnen gaan komen.”