14 december 2012
Achterbanners zetten zich in voor ouderen

14dec2012

Door het hele land vinden in december AMeezing kerstconcerten plaats. In Den Haag is het de Boodschappen Begeleidingsdienst die op 14 december met hulp van vele vrijwilligers een onvergetelijke samenzang organiseert voor belangstellenden; vooral oudere mensen. Onder het motto “alles went, behalve isolement” organiseert deze dienst door het jaar heen vele activiteiten. Op 14 december komen ongeveer 800 ouderen samen in de Grote of Sint Jacobskerk om te genieten van de koren HagaSonare en Hagacantate en de liederen mee te zingen.

Onder de vrijwilligers bevinden zich dit jaar ook een aantal vrijwilligers van het Straat Consulaat. Verenigd in De Achterban behartigen zij de belangen voor dak- en thuislozen in de stad. Op de vraag waarom zij dit doet antwoordt Marcel: “Wij hebben allemaal ervaring met dakloosheid en als daklozen hebben wij ervaren wat het is om in een isolement te verkeren, dat is vreselijk. Zeker in deze tijd, met de feestdagen voor de deur, wil je niet alleen zijn. Ik ben blij dat ik met mijn collega’s iets kan doen voor deze mensen. Wij willen hiermee ook laten zien dat wij ondanks onze problemen ons hart op de goede plek hebben. Door de toenemende druk en controle van de samenleving voelen wij ons soms criminelen. Alsof wij alleen onze hand ophouden. Ook ouderen wordt steeds meer dat gevoel aangepraat. Wij hebben net als ouderen veel meegemaakt, veel te vertellen en veel te geven. Wij zijn blij dat we dit kunnen doen en met elkaar een hele leuke dag hebben.”

06 december 2012
Winterregeling
Op vrijdag 7 december start de tijdelijke winterregeling aan de Zilverstraat 40 van start. Deze opvang is gratis en geen legitimatieplicht.

27 november 2012
Prijs voor beste opvangvoorziening
Elk jaar wordt tijdens een miniconferentie van Mainline een voorziening voor druggebruikers in het zonnetje gezet. Dit jaar viel de keuze op de Brijder voorziening voor gebruikers aan het Zieken in Den Haag.

De conferentie wordt georganiseerd voor medewerkers van gebruikersruimtes, spuitomruil en maatschappelijke opvang. Dit jaar kwamen vooral de thema’s cliënt centraal en zelfbeheer aan bod. De complimenten voor Brijder gaan uit naar de manier waarop is omgegaan met de nieuwste ontwikkelingen. Ondanks de grote toename aan cliënten, mede door de overgang van twee ruimtes naar één ruimte in Den Haag, staan vooral de mensen, die zonder uitzondering dakloos zijn, er centraal. Mensen voelen zich gehoord, geaccepteerd en worden toe geleid naar langdurige zorg. Eve Bardin van stichting Straat Consulaat, belangenorganisatie voor dak- en thuislozen en druggebruikers in Den haag, nam namens Brijder het bloemetje in ontvangst. Straat Consulaat betreurt het dat het college van Den Haag heeft besloten dat juist deze voorziening in 2013 haar deuren moet sluiten.

27nov2012

24 november 2012
Achterbanners bij Stamtafel gesprek op Radio Discus.
Stamtafelthema: Ontwikkeling daklozenopvang. Kijk hier . . .

15 november 2012
Wethouder Karsten Klein neemt het eerste exemplaar van “Het Boekje” in ontvangst.

15nov2012

09 november 2012
De eerste interviews voor ons project Achterbanners keuren de dagbesteding zitten er op.
Wij werden warm onthaald bij de afdelingen Matroesjka en het Dak- en Thuislozen Project van Schroeder entwee afdelingen van REAKT:Wagenstraat en Platinaweg. Bij de aftrap was een journalist vanAD/Haagsche Courant aanwezig die er een mooi artikel aan heeft gewijd, waarop een radio interview voor Den Haag FM volgde.Nu, aan het eind van de week, tellen we meer dan zeventig formulieren. We hebben hard gewerkt! We zijn natuurlijk erg benieuwd naar de uitkomsten van dezeinterviews en gaan de komende periode gebruiken voor de verwerking van de resultaten. In december zullen de resultaten aan de vier gekeurde afdelingen worden aangebode

03 november 2012
Dakloze keurt de dagbesteding.
Artikel in het AD zaterdag 3 november. Download hier..

02 november 2012
Haagse winterregeling voor daklozen
Informatie over de winterregeling. Download hier.

19 oktober 2012
De Haagse Straatdokter
Informatie voor cliënten. Download hier.
Nieuwe regels toegang nachtopvang.
Informatie voor cliënten. Download hier.

02 oktober 2012
Tweede druk Straatwijzer gereed.

De tweede druk van de Straatwijzer ligt momenteel bij de drukker. Je kan deze totaal herziene Straatwijzer nu al downloaden in PDF formaat. Binnenkort vind de distrubutie van het gedrukte exemplaar plaats. Download de nieuwe Straatwijzer hier.

19 september 2012
Nieuw gezicht bij het Straat Consulaat
Sinds september heeft het Straat Consulaat versterking gekregen van stagiaire Desirée. Wij verwelkomen haar en hopen dat ze een fijne tijd tegemoet gaat bij ons. Achterbanners gaan haar de aankomende tijd rondleiden in de wereld van de daklozen in Den Haag. De eerste ronde langs het CCP, Haagse Zaak, Aandachtscentrum en bij Leger des Heils Wagenstraat en het Sterhuis van REAKT is inmiddels achter de rug. Daarom bespreek ik vandaag met Desirée wat haar indruk is naar aanleiding van deze eerste ronde en waarom zij haar stage wil lopen bij het Straat Consulaat en De Achterban.
Lees verder de rubriek “De Achterban in beweging”

13 september 2012
Achterbanners in gesprek met Wethouder
Baldewsingh (PvdA)
Op uitnodiging van wethouder Baldewsingh zijn drie actieve Achterbanners met hem in gesprek gegaan in het gemeentehuis. De wethouder beaamde in dit gesprek dat het aantal economische daklozen groeit en zal groeien door de huidige crisis. De indruk van de Achterbanners? Wethouder Baldewsingh toonde veel interesse in de verhalen van de Achterbanners. Een vruchtbaar gesprek!
Lees verder de rubriek “De Achterban in beweging”

08 september 2012
Twitterpicknick in Utrecht.
Georganiseerd, in het kader van het afschaffen van de zorg  zwaarte pakketten 1, 2 en 3, door burgerinitiatief  v/d soepbus in Utrecht. Onder het genot van een broodje en soep hebben wij zeer interessante ontmoetingen gehad met medewerkers van de GGZ  straat advocaten, journalisten en nog veel meer beleidsmedewerkers. Het geheel werd opgeluisterd door de straattroubadour van Utrecht, wat het een feestelijke tintje aan het geheel gaf. Al met al een geslaagd bezoek

07 september 2012
Achterbanners keuren de dagbesteding.
Het is zover, dankzij het SKAN fonds, fonds 1818, een bijdrage van de gemeente, een club actieve Achterbanners en enthousiaste instellingen die mee willen werken, kunnen we vanaf september beginnen met het PAJA (Participatie Audit JA) project “Achterbanners keuren de dagbesteding”. Het succesvolle project dat al eens eerder is uitgevoerd door de jongste deelnemers van De Achterban, zal het eerste PAJA project zijn dat uitvoert voor de volwassenenzorg/ dagbesteding.

Komende weken zal een groep actieve Achterbanners opgeleid worden tot keuringsteam. Zij zullen de cliënten van de dagbesteding vragen wat ze van de dagbesteding vinden en wat er eventueel verbeterd kan worden. De uitkomsten van de interviews, worden door de groep verwerkt en hieruit wordt een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan wordt voorgelegd aan de medewerkers en afdelingsmanagers van de betreffende instelling, die hier drie punten uit kunnen kiezen die ze gaan verbeteren. 6 weken later zal het keuringsteam terugkomen om te kijken of het gelukt is. Als dit gelukt is krijgt de instelling een certificaat.

Een win win situatie! We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

06 september 2012
Zwerfjongeren in Nederland – in 2010 geschat op 9000, een verdrievoudiging na 1999. Lees hier verder..

05 september 2012
5 maanden in een koud hutje in het park. Lees hier verder..

20 augustus 2012
Wat moeten we stemmen, wat gebeurt er met mijn blanco stem, heeft het zin als ik stem, wat is het verschil tussen links en rechts?
De werkgroep Jongeren van De Achterban ging vandaag voor een uitgebreide rondleiding naar de Tweede Kamer om antwoord op de vragen te krijgen. We zijn de middag begonnen met een filmpje, daarna kregen we een rondleiding door de Tweede Kamer en we hebben de middag afgesloten met een gesprek met Kamerlid onderwijs Manja Smits. Hanna Abdirahman ambassadeur bij De Achterban overhandigde haar drie casussen van jongeren die door hun traject bij de schuldhulpverlening niet terug naar school kunnen. Voor de Werkgroep Jongeren een informatieve middag.

20 juli 2012
Kluisjesproject
Donderdag 12 juli 2012 was het eindelijk zover ! De eerste 50 kluizen voor daklozen werden beschikbaar gesteld.
De initiatiefnemer van het project was De Achterban die een uniek concept neerzette met een echt laagdrempelig project. Lees verder de rubriek “De Achterban in beweging”.

12 juli 2012
Start Achterban project KLUIZEN VOOR DAKLOZEN.
Als dakloze gratis je spullen opbergen in een kluisje. Dat kan vanaf vandaag bij een opvangorganisatie in Den Haag.
Hieronder vind je de links naar de media.

Omroep West:

[vsw id=”lb2GJKUKRIw” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

NOS: Haagse daklozen dolblij met kluisjes

11 juli 2012
Uniek Kluizen Project
‘Haagse daklozen lichter en luchtiger door het leven’
Haagse daklozen kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van gratis opslagruimte voor hun persoonlijke spullen. “De Achterban in beweging”

7 juni 2012
Zes Achterbanners bezoeken de dansvoorstelling De Verslaving, gemaakt door Stagehuis Schilderswijk. Tien jongeren met tien verschillende achtergronden maakten een prachtige voorstelling. Zie ook de link naar stagehuis Schilderswijk.

5 juni 2012
Achterbanners presenteren zich na het symposium: van binnen naar buiten, in het Paard van Troje. Diverse voorlichtingsafspraken met instellingen zijn gemaakt.

16 mei 2012
De Achterban feliciteert twee nieuwe Straatambassadeurs! Lees verder in de rubriek “De Achterban in beweging”.

10 mei 2012
Ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van het Leger des Heils, geven Bas Haring en Willibrord de Graaf korte lezingen in het Instroomhuis in Amsterdam. Deze zijn te zien via onze YouTube pagina.

9 mei 2012
Beantwoording schriftelijke vragen over de daklozenopvang
Zie de website van Gemeente Den Haag.

3 mei 2012
Achterban opent meldpunt bezuinigingen.
Heeft U last van de gevolgen van de bezuinigingen of raakt u hierdoor in de problemen? Vertel ons dan uw verhaal.
Mail naar: meldpunt@deachterban.info

2 mei 2012
Achterban jongeren gefilmd.
Vandaag zijn er opnames gemaakt van interviews met Achterbanjongeren
Lees verder…

1 mei 2012
Straat Consulaat opgelucht dat huishoudtoets is opgeschort
De vier grote steden . . .
Lees verder…
2 februari 2012
De Haagse soepbus is gered
Het Haagse bedrijf CityGIS heeft besloten om de financiering van de soepbus voor een jaar op zich te nemen.
Lees verder…

18 januari 2012
Waarom een rouwadvertentie?
In de bezuinigingsronde van 2011, waarbij de maatschappelijke opvanginstellingen(MO) 7,7% moesten inleveren, heeft de Kesslerstichting aan de gemeente het voorstel gedaan om de relatief dure soepbus op te offeren.
Lees verder…

18 januari 2012
Soepbus blijft tot nader order de huidige route rijden.

3 januari 2012
Hoe word je straatambassadeur?
Lees verder..