maar je kunt niet alleen aankloppen

Dit keer een ontbijt met Jemillah, een pittige jonge vrouw die geruime tijd dakloos is geweest.

Op achttienjarige leeftijd ben ik dakloos geworden en dan val je niet meer onder jeugdzorg. Dus ging ik slapen bij vriendinnen. Maar je kunt niet alleen aankloppen bij vriendinnen als het slecht met je gaat. Na lang uitstellen besloot ik me te gaan melden bij het daklozen loket, wat nu het CCP is. Na een gesprek met Mark Sadi werd ik doorverwezen naar Vast en Verder. Dat is een crisisopvang van het Leger des Heils voor jongeren van achttien tot vijfentwintig jaar. Deze locatie bevindt zich aan de Bruegelstraat 2 in Den Haag. Tijdens de kamertraining die voor jongens en meisje is, leerde ik Ratna kennen. Zij fungeerde daar als een moederfiguur voor de groep meiden. Tijdens een gesprek met Ratna, werd er besproken hoe ik mijn dagbesteding zou gaan indelen. Een optie was de Haagse Zaak, een laagdrempelige dagbesteding voor verslaafden en dak-en thuislozen. Je kunt daar terecht met vragen als je dakloos bent. Maar ook je inschrijven voor een activiteit, de warme maaltijd is gratis.

Ik wist wel dat ik nog veertien dagen had openstaan en op de telex stond wegens bekeuringen. In Breda werd ik op gepakt en naar het politiebureau gebracht. Vier nachten zat ik daar opgesloten waarna ik werd overgebracht naar de gevangenis, de Koepel in Breda. Tijdens mijn tien dagen verblijf daar kon ik nadenken over mijn toekomst.

Na mijn vrijlating ging ik me melden bij het CCP, Centraal Coördinatie Punt, voor een gesprek. Door een van de medewerkers werd ik doorverwezen naar DoorZ, een nachtopvang voor jongeren aan de Van Swindenstraat 14 in Den Haag.

Daar heb ik positieve ervaringen ondervonden. Ik ging vanuit de Haagse Zaak vrijwilligerswerk doen, o.a. de Down Town Tours. Dat houdt in, de maatschappelijke opvanginstellingen van Den Haag aan studenten en nieuwe personeelsleden die gaan werken in de maatschappelijke opvang te laten zien. Maar ook als vrijwilliger bij De Achterban in de werkgroep Jongeren. De Achterban bestaat uit ervaringsdeskundigen die vrijwilligers werk doen voor het Straat Consulaat. Zij hebben ervaring met dak-en thuisloosheid en/of drugsgebruik. Het liefst zou ik weer naar school willen en een eigen woning.

De weer naar school training van Mondriaan i.s.m. het Straat Consulaat is van start gegaan met 20 deelnemers. In 8 weken wordt er uitgezocht welke opleiding bij hen past. Ik doe hieraan mee want dat is belangrijk voor mijn toekomst.

Sinds enkele weken heb ik een woning, maak ik geen gebruik meer van de nachtopvang.