Op zaterdag1 juni werd door de Het Straatpastoraat een Themadag over Dak- en Thuisloosheid georganiseerd waar bezoekers van het Bisdom Rotterdam te gast waren. Ook waren er mensen van de Vincentius vereniging aanwezig.

Namens het Straat Consulaat/De Achterban bemensten Lo Krijger en ik de infostand gedurende de ochtend en participeerden wij in de bijeenkomst erna. Dit was een”stadswandeling” en een bezoek aan het MOC aan het Tenierplantsoen (achter de Hobbemastraat).
Behalve De Achterban waren ook Stichting MOOI en Dokters van de Wereld aanwezig, om informatie te geven over hun organisatie en werk. Op de bijeenkomst, vooraf aan de stadswandeling, werden de ervaringen van de mensen van de Vincentius vereniging uiteengezet. Ervaringen, die betrekking hadden op hun deelname aan de mis en aan de gezamenlijke maaltijd erna,op de vaste vrijdagavond van het Straatpastoraat.
Deze uiteenzettingen over hun ervaringen waren heel realistisch en betrokken.
Aan de aanwezigen hebben wij informatie gegeven over onze activiteiten en verteld waar het Straat Consulaat/de Achterban voor staan. Ook werden er Jaarverslagen en adressen van onze websites uitgedeeld.

Ronald Warnik