Dinsdag 10 september 2019 is het Internationale ‘Wereld Suïcide Preventie Dag’ (World Suicide Prevention Day). Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. In het kader van deze dag is de GGD een Boomerangkaarten actie gestart omtrent het thema depressie.

De GGD Haaglanden heeft Straat Consulaat gevraagd mee te denken over ontwerp van Boomerangkaarten. Zo hebben de achterban jongeren gebrainstormd over kreten die zij associëren met depressie of termen die ze op straat horen. Vervolgens zijn er 5 kaarten ontworpen op de thema’s waar depressie veel voorkomt namelijk: Gender, LHBT, online pesten, migratie en familie/ vrienden. De kaarten staan in de Boomerangrekken in Den Haag en Delft.

Achterop de kaart vind je de website www.113.nl en telefoonnummer 0900-0113 waar kan je contact mee kan opnemen als je suïcidegedachten hebt of je zorgen maakt om iemand.