Net als voorgaande jaren heeft het Trimbosinstituut van VWS de opdracht gekregen om een monitor samen te stellen over de voortgang van het plan van aanpak, inzake de voorkoming en bestrijding van dakloosheid in de vier grote steden en 39 centrumgemeenten van Nederland. In deze monitor is plaats ingeruimd voor een cliëntenparagraaf en aan deze cliëntenparagraaf werkt het Straat Consulaat samen met De Achterban van harte mee. De monitor wordt jaarlijks aangeboden aan de Tweede Kamer. Via deze weg komt de mening van de Haagse daklozen en cliënten van de maatschappelijke opvang terecht op het hoogste niveau!