Geen project maar ons grootste succes, de kern van ons bestaan. Mensen uit verschillende groepen (daklozen, thuislozen, gebruikers van middelen, jong en oud) verenigen zich, worden ondersteund door Straat Consulaat en komen op voor hun eigen belangen en die van lotgenoten in de stad.

In 2017 doen de ouderen dit alweer 10 jaar, de jongeren 8 jaar. Met “wij” bedoelen wij onze vrijwilligers en de medewerkers van het Straat Consulaat.

Voor een deel van de Achterbanners is dit vrijwilligerswerk een opstap naar huis, baan, partner en kind, of worden kleinere stapjes gemaakt. De Achterban is een plek om ritme op te doen, vaardigheden te oefenen, mensen te ontmoeten en/of wat bij te verdienen. Mensen die mee doen, hebben allemaal hun eigen motieven om aan te haken.

Achterban Werkt!

uitgaan van de mensen zelf, hun wensen en dromen, en daarbij mensen in de wijken meenemen: verbindingen worden gelegd, vriendschappen ontstaan, gekke projecten worden uitgevoerd, maar vooral: mensen doen er weer toe. Dat is Achterban Werkt! Vanaf september 2017 hopen wij dat een zelfstandige coöperatie het gedachtegoed en de praktijk verder zal brengen.