Met trots kunnen wij vertellen dat Achterban Werkt! een Start up in Den Haag en co-creatie van De Participatieformule en het Straat Consulaat één van de vier winnaars is van de Hersteleuroprijs en winnen daarmee € 25.000,- .

De VGZ-hersteleuro is één euro die geïntegreerde GGZ-instellingen per DBC afstaan aan initiatieven die bijdragen aan het herstel van patiënten uit de GGZ, die vaak niet in aanmerking komen voor financiering vanuit één van de reguliere financieringsbronnen.

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geestelijke-gezondheidszorg/de-vgz-hersteleuro