Achterban jongeren speelden tijdens de jaarlijkse studiemiddag zwerfjongeren een grote rol. Zo hebben zij vragen gesteld aan verschillende bestuurders, over wat zij gedaan hebben met het 16+ advies. Later op de dag hebben ze zich verdeeld in groepjes en gepraat over hoe we de 16+ hulp kunnen verbeteren. Blij dat jongeren tijdens de studiemiddag niet meer weg te denken zijn en een rol spelen!