Maandag hebben twee Achterban jongeren een presentatie gegeven voor gemeente, zorgverzekeraar en zorgaanbieders over hun ervaring met de jeugdhulpverlening. Later in de verdiepingsgroepjes, hebben 4 Achterban jongeren meegedacht over de knip 18-/+ bij jongeren uit de jeugdzorg. Goed om te zien dat jongeren steeds vaker uitgenodigd worden om hier over mee te denken en te praten.