Op 6 juni 2018 hielpen de Achterban jongeren mee aan de landelijk conferentie “de basis op orde”. Tijdens deze conferentie deelden zij een manifest uit aan Staatssecretaris Blokhuis en koningin Máxima.

Naar aanleiding van deze conferentie, besloot de staatssecretaris Blokhuis 2 keer per jaar met de jongeren in gesprek te gaan over de belemmeringen die zij ervaren bij het verlaten van de jeugdzorg, wonen, inkomen en begeleiding.

Op 8 oktober was de eerste vervolgbijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst heeft de Staatssecretaris vooral geluisterd naar de ervaringsverhalen van de jongeren. Het plan is om de volgende bijeenkomst met elkaar oplossingen te bedenken. Aan het eind van de bijeenkomst boden zij staatssecretaris Blokhuis de Zwerfsteen aan, die symbool staat voor de last die zwerfjongeren dagelijks met zich meedragen.

De zwerfsteen draagt hij een week lang bij zich, waarbij hij dagelijks zijn ervaring twittert onder #zwerfsteen. Na een week draagt hij de steen over aan een collega. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de zwerfsteen door het land heen bij alle betrokken wethouders terecht komt. De platforms van die steden zullen daar uiteraard op toe zien!

Joy Falkena