De Achterban jongeren gaan de komende tijd de straat op om flesjes water en bananen uit te delen aan hun leeftijdsgenoten. “Er is een wachtlijst voor opvang en dat is onacceptabel!” Er slapen jongeren buiten of in een schimmig netwerk, omdat we ze niet opvangen. Er zou ten alle tijden genoeg plek moeten zijn in de opvang zodat ze in een bed kunnen slapen. Je zou niemand op de wachtlijst moeten zetten voor de nachtopvang!

De keten zit verstopt! Er zijn te weinig betaalbare kamers of woningen voor deze jongeren, waardoor ze niet kunnen uitstromen. De doorstroomvoorzieningen zitten vol en hier lijkt geen verandering in te komen. Jongeren houden maanden lang een plek vast in de crisisopvang, waardoor er voor de jongeren die nu dakloos worden geen plaats is.

De Achterban jongeren houden jullie de komende tijd op te hoogte van hun acties!