De schatting van het CBS is dat er in 2019 ongeveer 36.000 mensen dakloos zijn geweest. Dit is een voorzichtige schatting omdat mensen die op de bank bij iemand slapen of op de camping verblijven niet zijn meegeteld.

Op 1 april 2021 bracht het CBS de nieuwe cijfers over 2019 naar buiten. Van 2020 zijn nog geen cijfers en het is dus nog onduidelijke welke invloed Covid-19 hierop heeft gehad. In Den Haag zijn wel cijfers over 2020 gepubliceerd en die laten een zorgelijk beeld zien.

Het daklozenloket in Den Haag heeft in 2020 bijna 4300 daklozen geregistreerd. Een stijging ten opzichten van 2019. Afgelopen jaar registreerden de meeste centrumgemeenten ook een toename van vraag naar opvang. Het blijft belangrijk om in te zetten op voldoende betaalbare huisvesting en het voorkomen van huisuitzettingen om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen of veel te lang in de opvang verblijven.

Lees op de website van Valente.nl meer over de nieuwe cijfers van het CBS:

Dakloosheidscijfers CBS over 2019 onverminderd hoog