In een extra overleg bespreken wij de nota inzake de “drie decentralisaties”. Er komt veel af op de gemeenten. AWBZ-taken, Jeugdzorg en de Participatiewet zullen voor een aardverschuiving zorgen. Kent de gemeente de GGZ-cliënten? Op welke extra aandacht mogen de daklozen in de toekomst nog rekenen? Hoe “loketvaardig” zijn “onze mensen”, maar ook: hoe vaardig zijn de mensen achter de loketten?