Eind augustus hebben de cursisten van de Weer naar Schooltraining hun certificaat gekregen.