Bij de campagne ‘Onze ervaring helpt jou verder’ horen niet alleen mooie posters en flyers, maar ook een nieuwe website: www.wijzijnervoorjoudh.nl.

Hierop staat op overzichtelijke wijze het dienstenaanbod- en de contactgegevens van de vier vrijwilligersorganisaties voor onafhankelijke cliëntenondersteuning vermeld. Elke organisatie heeft haar eigen doelgroep en eigen onafhankelijke ervaringsdeskundigen. Zodoende krijgt degene die hulp vraagt contact met een passende ervaringsdeskundige. Op de website kan de bezoeker eenvoudig bekijken bij welke van de vier organisaties de hulpvraag thuis hoort.

De vraag kan vervolgens via het contactformulier naar de desbetreffende organisatie verzonden worden. Op de site kunt u tevens het campagnemateriaal gratis downloaden.

Liever een papieren flyer?
Stuur een mailtje naar: info@straatconsulaat.nl

Vrijwillige Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning in Den Haag: wie doet wat? 

Kompassie is een onafhankelijk stedelijk steunpunt, voor iedereen in Den Haag met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. De vrijwilligers die bij Kompassie werken zetten hun eigen (familie)ervaring met psychische kwetsbaarheid in om lotgenoten te ondersteunen, te versterken en bij te staan. Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis ter ondersteuning van het maken van keuzes of de aanpak van lastige situaties, bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, sociale contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg.

Het Senioren Collectief Haaglanden werkt uitsluitend met senioren vrijwilligers die hun kennis, levenservaring en betrokkenheid willen inzetten om mede-senioren te ondersteunen. Zij helpen onder andere bij: contacten met de gemeente en instellingen, administratie, financiële problemen, belastingen en schuldenproblematiek. De vrijwilligers werken op afspraak op kantoor, maar kunnen desgewenst ook thuis komen.

Het Straat Consulaat en de vrijwilligers behartigen de belangen van Haagse dak- en thuislozen en druggebruikers in opvang, zorg en op straat. Tijdens spreekuren geven vrijwilligers met ervaring advies en ondersteuning bij vragen over dak -en thuisloosheid en verslaving.

Voorall is er voor Hagenaars met een beperking. De vrijwilligers denken mee en wijzen de weg naar de juiste hulp en ondersteuning. Zij doen dit vanuit hun persoonlijke ervaringen en betrokkenheid en zijn onafhankelijk van het hulpaanbod.