Op 24 oktober stuurde Stichting Werkplaats COMO, een landelijk platform waar ook Straat Consulaat deel van uitmaakt, een brief aan de vaste Kamercommissie van VWS vooruitlopend op de begrotingsbehandeling eind oktober 2019. In deze brief roept Werkplaats COMO op om te komen tot een kabinetsbreed ‘Delta-plan’ om een einde te maken aan dakloosheid.

Dakloosheid heeft niet alleen te maken met zorg, inkomen, werk of alleen met wonen. Het heeft te maken met vele levens- en dus ook vele beleidsdomeinen. Allerlei domeinen waar het ontbreekt aan oog en aandacht voor de mensen die iets extra’s nodig hebben. Soms is dat extra’s alleen een huis. Maar heel vaak behelst het veel meer dan dat. Een flinke groep is dakloos geraakt als gevolg van gebrek aan adequate ondersteuning bij allerlei problemen en levens-ontwrichtende omstandigheden. Mensen met allerlei problemen, ziekten, handicaps, psychische problemen, laaggeletterdheid, intensieve mantelzorg, eenzaamheid, werkloosheid, gebrek aan vertrouwen, mishandeling, verslaving, scheiding, moeilijkheden bij het opgroeien, verlies van naasten, stress, armoede, trauma of pech. Eén afslag missen en je doet voorgoed niet meer mee.

Dakloosheid in Nederland oplossen vraagt om een rigoureuze aanpak! Een ‘Delta-plan’ Regelingen, hulp, ondersteuning, het zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat.

Elly Burgering

PDF: Brief Werkplaats COMO