Voor velen ben ik een bekend gezicht, maar voor degenen die het nog niet weten: ik ben Berry Pfennigwerth, ervaringsdeskundig belangenbehartiger bij Straat Consulaat. Ervaringsdeskundig, dus ja, ik ben dakloos geweest. Mijn werk hier begon vorig jaar augustus en sindsdien heb ik mij met hart en ziel gewijd aan een bijzonder project: de ontwikkeling van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis.

Ik ben niet zomaar een deelnemer aan dit proces; ik maak deel uit van de drijvende kracht achter dit ambitieuze project – de Coalitie Dakloosheid, een team van gepassioneerde vertegenwoordigers van een veelheid van (belangen)organisaties, opgericht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nu, met een solide actieplan onder onze riem, is het tijd om onze woorden in daden om te zetten. Een van onze belangrijkste doelstellingen – naast natuurlijk het oplossen van dakloosheid in 2030 – is het oprichten van een Landelijk platform belangenbehartiging (dreigende) dakloosheid. Een platform dat de stem van dak- en thuisloze mensen in heel Nederland zal versterken. Een doel waar Straat Consulaat zich actief voor inzet.

Ik ben er trots op dat ik me samen met mijn collega’s Joy en de directeur van Straat Consulaat Marlies mag inzetten voor dit baanbrekende project. We hebben veel organisaties ontmoet en gesproken, overtuigd van ons doel, en we hebben samen met Kansfonds de basis gelegd om een brede samenwerking van belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en bondgenoten op te bouwen. Onze inspanningen resulteerden in een inspirerende kennismakingsbijeenkomst van alle belanghebbenden in juni bij Kansfonds in Hilversum.

Mijn werk stopt hier echter niet. Ik blijf me er dagelijks voor inzetten om dakloosheid naar de geschiedenisboeken te verwijzen, zowel op nationaal als op lokaal niveau. Beleid – dat is nodig om dakloosheid te beëindigen – kan alleen maar goed zijn als ervaringsdeskundigen serieus genomen worden door de overheid en het op basis van gelijkwaardigheid en in co-creatie tot stand komt. Pas dan kunnen we spreken van betekenisvolle participatie. Ik hoop dat je, net als ik, de noodzaak voelt om deze belangrijke kwestie aan te pakken. Samen kunnen we het verschil maken, voor iedereen die een thuis nodig heeft.

Nationaal Actieplan Dakloosheid: eerst een thuis

Whitepaper betekenisvolle participatie

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto Kim van de Wetering.