Bonjo is een belangenorganisatie voor ex-gedetineerden en Straat Consulaat is één van de zestig leden

Bonjo is een belangenorganisatie voor ex-gedetineerden en Straat Consulaat is één van de zestig leden