Een afvaardiging van De Achterban en het Straat Consulaat bezoekt het symposium ”Opvang in zelfbeheer” in de Nieuwe Energie te Leiden. Tijdens dit symposium wordt een drietal presentaties verzorgd door voorzieningen die door dakloze mensen zelf worden beheerd. Het Trimbosinstituut presenteert haar onderzoeksreslutaten naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang: “Nu leef je zelf” en de bijbehorende handreiking: “Wij kunnen het beter”.

Veel dakloze mensen hebben het gevoel dat hen de regie over hun eigen lot geheel uit handen wordt genomen zodra ze hulp en opvang accepteren. Zelfbeheer kan een antwoord zijn op deze roep om autonomie. Het Trimbosonderzoek laat zien hoe.