Het aantal dak- en thuislozen neemt toe, ook onder jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar. Exacte cijfers zijn er niet, maar in 2018 kwam het CBS met een schatting dat hun aantal in tien jaar was verdrievoudigd: van 4.000 naar meer dan 12.000. In Den Haag is Straat Consulaat de belangenbehartiger van dak- en thuislozen en drugsgebruikers. In de opvang, de zorg en op straat.

Joy Falkena is een van de zeven medewerkers. Het werk van Straat Consulaat wordt samen gedaan met een grote groep vrijwilligers, veelal ervaringsdeskundigen. “Dat zijn de mensen die het straatleven kennen. Zij kunnen het beste de vraag beantwoorden wat er moet gebeuren, tegen welke regels ze aanlopen en wat er dus moet veranderen. Ik voer de gesprekken met de gemeente en andere instellingen, maar het liefst ben ik op straat, praat en werk ik met de doelgroep. Vanaf dag één neem ik de mensen mee naar de overleggen. Voordat staatssecretaris Blokhuis aantrad was dat ondenkbaar, beleidsmakers vonden het eng. Ik vind het ondenkbaar dat je beleid maakt zónder de mensen die er mee te maken krijgen.”

Lees het complete artikel op de website van magazines.rijksoverheid.nl:

Beleid maken met de doelgroep

Foto Phil Nijhuis.