Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander
in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  (Versie februari 2019)

Inleiding

Een positieve inzet van mensenrechten en zorg voor de meest kwetsbaren is niet alleen elders in de wereld van belang. Ook in ons eigen land, in onze Nederlandse steden, zetten we ons in om belangrijke mensenrechten als recht op onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en meer in de dagelijkse praktijk waar te maken.

Deze gids laat zien dat ook mensen zonder papieren rechten hebben. De belangrijkste rechten worden beschreven en daarbij worden de adressen vermeld van organisaties die daar ondersteuning in bieden. Veel organisaties in deze gids zijn er gewoon voor iedereen, zij maken geen onderscheid tussen mensen met en zonder papieren. Het is voor mensen die hulp zoeken èn voor de hulp- en zorgverleners belangrijk om te weten dat die zorg nog steeds verleend moet kunnen worden.

Dat is niet alleen een verplichting omdat ons land zich daar door ondertekening van internationale verdragen heeft gebonden. Het is ook vooral in het belang van onze samenleving, omdat die daar beter van wordt. We hebben er met zijn allen baat bij als mensen hulp durven vragen als ze in problemen zijn en als ze hun gezicht durven laten zien. Een samenleving maken we met elkaar. Publieke gezondheid, veiligheid en verbondenheid zijn de vruchten van zo’n inzet.

Nieuwsgierig geworden? Download dan de onderstaande link naar het PDF bestand:

Basisrechtenboekje Den Haag