Het Actieplan loopt af, wat is er gebeurd en wat heeft het opgeleverd?

Afgelopen 2 jaar heeft het Straat Consulaat, samen met haar Achterban op lokaal en landelijk niveau meegedacht over het actieplan. Het actieplan is op landelijk en lokaal niveau geschreven samen met de jongeren. Nu twee jaar later maakt Argos in Den Haag de balans op, wat heeft het opgeleverd en wat moet er nog gebeuren om er voor te zorgen dat er straks geen dak- en thuislozen jongeren meer zijn.

In de aflevering van Argos word duidelijk zichtbaar dat er veel is gebeurd, maar dat we er nog niet zijn. Het Straat Consulaat is blij met de resultaten van het actieplan, maar we zijn er nog niet. Op dit moment zit de noodopvang vol en duurt het lang voordat jongeren uitstromen naar een passende woonplek.

Joy Falkena:

Het echte resultaat is pas op over een paar jaar zichtbaar als de extra woningen zijn gerealiseerd en de jongeren zijn doorgestroomd. Pas dan vindt er een verschuiving plaats.” . 

Een aantal succesvolle acties worden volgend jaar doorgezet als het actieplan stopt. Er wordt extra woonruimte voor jongeren georganiseerd en er zijn acht jongerenregisseurs aangenomen die de regie houden over het gehele traject. Tevens blijft de jongerenopvang een 24-uurs opvang en alle jongeren krijgen een briefadres.

Het Straat Consulaat en de Achterban jongeren hopen dat we volgend jaar nog steeds actief kunnen meepraten en dat de acties die nu zijn uitgezet permanent worden doorgezet.

Beluister hieronder het interview: