Den Haag – Straat Consulaat uit haar bezorgdheid over de nieuwe cijfers van het CBS over dakloosheid. De dagelijkse realiteit staat haaks op de gepresenteerde cijfers.

In het afgelopen jaar werd vaak bericht over de groeiende druk op straat door het toenemende aantal dakloze mensen; mensen die geen huis en opvangplek hebben en dus moeten overleven op straat. Bankjes bij stations in Rotterdam en Den Haag werden verwijderd wegens aanhoudende bezetting door dakloze mensen. En in de buurt werd geklaagd over de toename van overlast. Opvanginstellingen meldden een alarmerende toename van het aantal dakloze mensen op straat. Het Leger des Heils kwam zelfs expliciet met het nieuws dat de hoeveelheid dakloze jongeren een forse stijging liet zien. Daarnaast verblijft een groeiende groep mensen waaronder werkenden en alleenstaande moeders buiten het zicht van de overheid bij familie en vrienden of op vakantieparken.

Grote vraag naar ondersteuning

Straat Consulaat bevestigt een toename van mensen die zich melden bij de cliëntondersteuning. Zoekend naar een betaalbare woning, dakloos zijn en geen plek krijgen bij de opvang. Jeroen van Es, cliëntondersteuner jongeren: ’Vroeger kon je bij een urgente situatie nog wel eens binnen een dag opvang realiseren. Nu wachten jongeren minstens drie weken voor een eerste gesprek. Bovendien belanden zij daarna op wachtlijsten. De vraag naar tenten en slaapzakken is enorm. Mensen worden uit heel Den Haag naar ons doorgestuurd. Vaak is dit de enige vorm van hulp die we nog kunnen bieden maar is natuurlijk geen oplossing.”

CBS telling biedt beperkt inzicht in de omvang van het probleem

Marlies Filbri, directeur Straat Consulaat, bekritiseert de telmethoden van het CBS. En is er niet verbaasd over dat de cijfers van het CBS zo afwijkend zijn van de praktijk die hulpverleners ervaren.

“We vragen al jaren om een betere telling van het aantal dakloze mensen op straat. Het CBS neemt dakloze mensen onder de 18 en boven de 65 niet mee in hun tellingen, evenals veel EU-migranten en ongedocumenteerden. Een breder en accurater beeld is essentieel als overheden dakloosheid effectief willen aanpakken.”

Filbri voegt toe: “Om echt impact te maken, moeten we eerst inzicht krijgen in de volledige omvang van het probleem. De voorgestelde investeringen in preventie; het voorkomen van dakloosheid kunnen dan pas bewaarheid worden.”

Verwachtingen en toekomst

Straat Consulaat wacht in spanning op de resultaten van de tellingen in Oss en Den Bosch. Deze gemeenten hebben een bredere definitie gehanteerd, zonder hele groepen uit te sluiten en hopen zo een realistischer beeld te schetsen. Dit kan hen helpen bij het vormen van nieuw, doeltreffend beleid gebaseerd op accurate tellingen.

EINDE PERSBERICHT 

CBS cijfers daklozen: 26,6 duizend dakloze mensen begin 2022

Bijgevoegde foto’s mogen gebruikt worden bij vermelding van de fotograaf: Eveline van Egdom.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger