Wij geven weer Achterbanners op voor workshops van Fonds 1818. De belangstelling gaat uit naar de  workshops fondsenwerving, projectplan schrijven en sponsoring. En binnenkort volgt de laatste training voor het project Achterbanners keuren de dagbesteding. Achterbanners zullen gaan oefenen in het presenteren van de projectresultaten op de slotbijeenkomst.

Een van onze meest actieve Achterbanners is door een Rotterdamse instelling benaderd om de opleiding ervaringsdeskundige te gaan doen en vervolgens voor hen te gaan werken. Een prachtige kans! Hij hoopt dat er voldoende aanmeldingen zijn zodat deze intensieve opleiding doorgaat.